PLASTY


Vyhovuje 777 produktů
Aktuální strana 6 z 39

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 25762
Kat. čís.: 95042
Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny
Plastics - Guidance on the assessment of the fire characteristics and fire performance of fibre-reinforced polymer composites
Třídící znak: 640415Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14851
Kat. čís.: 71435
Stanovení úplné aerobní biodegradibility plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer
Třídící znak: 640510Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14852
Kat. čís.: 506654
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640511Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14855-2
Kat. čís.: 506143
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test
Třídící znak: 640512Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14855-1
Kat. čís.: 92436
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method
Třídící znak: 640512Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17556
Kat. čís.: 91749
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
Třídící znak: 640513Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10210
Kat. čís.: 504533
Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů
Plastics - Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials
Třídící znak: 640514Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16398
Kat. čís.: 93811
Plasty - Šablona pro vykazování a oznamování obsahu biouhlíku a opětovného využití biopolymerů a bioplastů - Datový list
Plastics - Template for reporting and communication of biobased carbon content and recovery options of biopolymers and bioplastics - Data sheet
Třídící znak: 640515Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14853
Kat. čís.: 504536
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu
Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system - Method by measurement of biogas production
Třídící znak: 640516Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15985
Kat. čís.: 504535
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu
Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas
Třídící znak: 640517Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18830
Kat. čís.: 504534
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Plastics - Determination of aerobic biodegradation of nonfloating plastic materials in a seawater/sandy sediment interface - Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
Třídící znak: 640518Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19679
Kat. čís.: 504537
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of aerobic biodegradation of nonfloating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640519Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 306
Kat. čís.: 95491
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)
Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST)
Třídící znak: 640521Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0526
Kat. čís.: 18075
Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Testing of plastics. Determination of thermal conductivity
Třídící znak: 640526Datum vydání: 01.09.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0528
Kat. čís.: 32668
Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.
Plastics. Determination of coefficient of linear thermal expansion of plastics
Třídící znak: 640528Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN ISO 9113
Kat. čís.: 32041
Plasty. Termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymérů propylénu - stanovení indexu izotakticity
Plastics. Polypropylene (PP) and propylene-copolymer thermoplastics. Determination of izotaciticity index
Třídící znak: 640531Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0532
Kat. čís.: 32042
Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu
Plastics. Test method for yellowness index of polypropylene natural granulate
Třídící znak: 640532Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 64 0533
Kat. čís.: 32043
Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23°
Plastics. Determination of polypropylene solubility in P-xylene at standard temperature of 23 grad C
Třídící znak: 640533Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN 64 0600
Kat. čís.: 32044
Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení
Plastics. Determination of blocking of film and sheeting after compression
Třídící znak: 640600Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 6383-1
Kat. čís.: 99837
Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser
Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1: Trouser tear method
Třídící znak: 640601Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>