PLASTY


Vyhovuje 782 produktů
Aktuální strana 6 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 22526-2
Kat. čís.: 514214
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 2: Uhlíková stopa materiálu, množství (hmotnost) CO2 odstraněné z ovzduší a zabudované do polymerní molekuly
Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 2: Material carbon footprint, amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into polymer molecule
Třídící znak: 640501Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22526-1
Kat. čís.: 514215
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 1: Obecné principy
Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles
Třídící znak: 640501Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22526-3
Kat. čís.: 514221
Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 3: Uhlíková stopa procesu, požadavky a směrnice pro kvantifikaci
Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification
Třídící znak: 640501Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22404
Kat. čís.: 514220
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích materiálů vystavených mořskému sedimentu - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640502Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22403
Kat. čís.: 514219
Plasty - Stanovení inherentní aerobní biodegradability materiálů vystavených mořskému inokulu za laboratorních mezofilních aerobních podmínek - Zkušební metody a požadavky
Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements
Třídící znak: 640503Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17417
Kat. čís.: 511902
Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku
Determination of the ultimate biodegradation of plastics materials in an aqueous system under anoxic (denitrifying) conditions - Method by measurement of pressure increase
Třídící znak: 640505Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22766
Kat. čís.: 514218
Plasty - Stanovení stupně rozpadu plastového materiálu v mořském prostředí za skutečných terénních podmínek
Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions
Třídící znak: 640506Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23977-1
Kat. čís.: 514216
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 1: Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640507Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23977-2
Kat. čís.: 514217
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 2: Metoda měřením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
Třídící znak: 640507Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14851
Kat. čís.: 507888
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer
Třídící znak: 640510Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14852
Kat. čís.: 513287
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640511Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14855-1
Kat. čís.: 92436
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 1: General method
Třídící znak: 640512Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14855-2
Kat. čís.: 506143
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku
Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test
Třídící znak: 640512Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17556
Kat. čís.: 508423
Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
Třídící znak: 640513Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10210
Kat. čís.: 504533
Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů
Plastics - Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials
Třídící znak: 640514Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17228
Kat. čís.: 507638
Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení
Plastics - Bio-based polymers, plastics, and plastics products - Terminology, characteristics and communication
Třídící znak: 640515Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14853
Kat. čís.: 504536
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu
Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system - Method by measurement of biogas production
Třídící znak: 640516Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15985
Kat. čís.: 504535
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu
Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas
Třídící znak: 640517Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18830
Kat. čís.: 504534
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Plastics - Determination of aerobic biodegradation of nonfloating plastic materials in a seawater/sandy sediment interface - Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
Třídící znak: 640518Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19679
Kat. čís.: 511091
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
Plastics - Determination of aerobic biodegradation of nonfloating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide
Třídící znak: 640519Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>