PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 4 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 3451-5
Kat. čís.: 65758
Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid
Plastics - Determination of ash - Part 5: Poly(vinyl chloride)
Třídící znak: 640219Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3451-4
Kat. čís.: 60941
Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy
Plastics - Determination of ash - Part 4: Polyamides (ISO 3451- 4:1998)
Třídící znak: 640219Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3451-1
Kat. čís.: 508657
Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody
Plastics - Determination of ash - Part 1: General methods
Třídící znak: 640219Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4610
Kat. čís.: 65085
Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu
Plastics - Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins - Sieve analysis using air-jet sieve apparatus
Třídící znak: 640220Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20753
Kat. čís.: 507340
Plasty - Zkušební tělesa
Plastics - Test specimens
Třídící znak: 640226Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16012
Kat. čís.: 501016
Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Plastics - Determination of linear dimensions of test specimens
Třídící znak: 640228Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1122
Kat. čís.: 63162
Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra
Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method
Třídící znak: 640231Datum vydání: 01.12.2001  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 120
Kat. čís.: 56026
Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free ammonia and ammonium compounds - Colorimetric comparison method
Třídící znak: 640235Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 172
Kat. čís.: 56025
Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku
Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Detection of free ammonia
Třídící znak: 640236Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 6427
Kat. čís.: 95961
Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)
Plastics - Determination of matter extractable by organic solvents (conventional methods)
Třídící znak: 640240Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 175
Kat. čís.: 87729
Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření
Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)
Třídící znak: 640242Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 176
Kat. čís.: 73210
Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí
Plastics - Determination of loss of plasticizers - Activated carbon method
Třídící znak: 640243Datum vydání: 01.09.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 177
Kat. čís.: 502483
Plasty - Stanovení migrace změkčovadel
Plastics - Determination of migration of plasticizers
Třídící znak: 640244Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0245
Kat. čís.: 4679
Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle
Testing of plastics and vulcanized rubber. Determination of colour fastness to daylight
Třídící znak: 640245Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 10927
Kat. čís.: 505954
Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)
Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrixassisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)
Třídící znak: 640250Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 489
Kat. čís.: 57974
Plasty - Stanovení indexu lomu
Plastics - Determination of refractive index
Třídící znak: 640281Datum vydání: 01.02.2000Datum zrušení: 01.10.2022   Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 489
Kat. čís.: 514985
Nová
Plasty - Stanovení indexu lomu
Plastics - Determination of refractive index
Třídící znak: 640281Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13468-1
Kat. čís.: 508572
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj
Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Singlebeam instrument
Třídící znak: 640283Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13468-2
Kat. čís.: 513177
Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj
Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 2: Doublebeam instrument
Třídící znak: 640283Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0311
Kat. čís.: 29753
Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek
Plastics. Determination of volatile matter
Třídící znak: 640311Datum vydání: 01.05.1991  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>