PLASTY


Vyhovuje 793 produktů
Aktuální strana 2 z 40

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 64 0090
Kat. čís.: 29733
Plasty. Skladování výrobků z plastů
Plastics. Plastics products storage
Třídící znak: 640090Datum vydání: 01.03.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 6186
Kat. čís.: 56092
Plasty - Stanovení sypatelnosti
Plastics - Determination of pourability
Třídící znak: 640109Datum vydání: 01.07.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 1183-3
Kat. čís.: 59501
Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 3: Gas pyknometer method
Třídící znak: 640111Datum vydání: 01.09.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1183-2
Kat. čís.: 508673
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 2: Density gradient column method
Třídící znak: 640111Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1183-1
Kat. čís.: 508674
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method
Třídící znak: 640111Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 62
Kat. čís.: 81134
Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:2008)
Třídící znak: 640112Datum vydání: 01.08.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15512
Kat. čís.: 510194
Plasty - Stanovení obsahu vody
Plastics - Determination of water content
Třídící znak: 640113Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2556
Kat. čís.: 61099
Plasty - Stanovení rychlosti propustnosti pro plyny u fólií a tenkých desek při atmosférickém tlaku - Manometrická metoda
Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure - Manometric method (ISO 2556:1974)
Třídící znak: 640116Datum vydání: 01.06.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3915
Kat. čís.: 57296
Plasty - Měření odporu vodivých plastů
Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics (ISO 3915:1981)
Třídící znak: 640131Datum vydání: 01.05.2000Datum zrušení: 01.10.2022   Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3915
Kat. čís.: 514988
Nová
Plasty - Měření odporu vodivých plastů
Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics
Třídící znak: 640131Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22007-3
Kat. čís.: 90337
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 3: Temperature wave analysis method (ISO 22007-3:2008)
Třídící znak: 640142Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22007-4
Kat. čís.: 503795
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method
Třídící znak: 640142Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22007-1
Kat. čís.: 504531
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles
Třídící znak: 640142Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22007-2
Kat. čís.: 98822
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method
Třídící znak: 640142Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22007-6
Kat. čís.: 97776
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole
Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperature-modulation technique
Třídící znak: 640142Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0143
Kat. čís.: 4671
Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti
Solid non-ferrous material tests. Mean coefficient of thermal linear expansion
Třídící znak: 640143Datum vydání:   Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14372)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1977  
  
ČSN 64 0149
Kat. čís.: 4673
Stanovení vznětlivosti materiálů
Determination of ignitability of materials
Třídící znak: 640149Datum vydání:   Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 5659-2
Kat. čís.: 503389
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře
Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test
Třídící znak: 640150Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4892-3
Kat. čís.: 500678
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps
Třídící znak: 640152Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4892-2
Kat. čís.: 94047
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps
Třídící znak: 640152Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514557)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>