PLASTY


Vyhovuje 751 produktů
Aktuální strana 1 z 38

Další strana >>

ČSN EN ISO 472
Kat. čís.: 98311
Plasty - Slovník
Plastics - Vocabulary
Třídicí znak: 640001Vydána: 1.10.2015  Náhled normy Cena: 1380 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501210)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.11.2016  
  
ČSN EN ISO 1043-3
Kat. čís.: 501797
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers
Třídicí znak: 640002Vydána: 1.5.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1043-4
Kat. čís.: 57954
Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants
Třídicí znak: 640002Vydána: 1.1.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501089)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.12.2016  
  
ČSN EN ISO 1043-2
Kat. čís.: 90780
Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials
Třídicí znak: 640002Vydána: 1.6.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1043-1
Kat. čís.: 90781
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics
Třídicí znak: 640002Vydána: 1.6.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501090)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.11.2016  
  
ČSN 64 0003
Kat. čís.: 20231
Plasty - Zhodnocení plastového odpadu - Názvosloví
Terms relating to the valorization of plastic waste
Třídicí znak: 640003Vydána: 1.10.1996  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 11469
Kat. čís.: 501585
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
Plastics - Generic identification and marking of plastics products
Třídicí znak: 640004Vydána: 1.4.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0006
Kat. čís.: 4661
Plasty. Tolerace a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů
Plastics. Tolerances and limit deviations on dimensions of products made of plastics
Třídicí znak: 640006Vydána:   Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14367)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.2.1978  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14368)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.1982  
  
ČSN EN ISO 10350-2
Kat. čís.: 89264
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics
Třídicí znak: 640009Vydána: 1.10.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10350-1
Kat. čís.: 83005
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials
Třídicí znak: 640009Vydána: 1.4.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96689)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 1.1.2015  
  
ČSN EN ISO 11403-2
Kat. čís.: 92722
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 2: Thermal and processing properties
Třídicí znak: 640010Vydána: 1.4.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11403-3
Kat. čís.: 96700
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties
Třídicí znak: 640010Vydána: 1.1.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11403-1
Kat. čís.: 96701
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti
Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties
Třídicí znak: 640010Vydána: 1.1.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 64 0011
Kat. čís.: 32726
Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
Technical specifications for plastics products
Třídicí znak: 640011Vydána: 1.12.1991  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 483
Kat. čís.: 75075
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě
Plastics - Small enclosures for conditioning and testing using aqueous solutions to maintain the humidity at a constant value
Třídicí znak: 640020Vydána: 1.6.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14987
Kat. čís.: 77953
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace
Plastics - Evaluation of disposability in waste water treatment plants - Test scheme for final acceptance and specifications
Třídicí znak: 640030Vydána: 1.7.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15836-2
Kat. čís.: 86820
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm
Třídicí znak: 640035Vydána: 1.11.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15836-1
Kat. čís.: 86821
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší
Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm
Třídicí znak: 640035Vydána: 1.11.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 64 0054
Kat. čís.: 4665
Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace
Plastics. Visible defects in products of glass-reinforced plastics and their classification
Třídicí znak: 640054Vydána:   Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN 64 0090
Kat. čís.: 29733
Plasty. Skladování výrobků z plastů
Plastics. Plastics products storage
Třídicí znak: 640090Vydána: 1.3.1992  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>