ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2257 produktů
Aktuální strana 1 z 113

Další strana >>

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2
Kat. čís.: 97023
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)
Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 506328)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2018  
  
ČSN EN 60034-30-1
Kat. čís.: 96333
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)
Rotating electrical machines - Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-41
Kat. čís.: 96336
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality
Rotating electrical machines - Part 18- 41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509349)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 512469)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2021  
  
ČSN EN 60034-19
Kat. čís.: 97657
Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvenčním způsobem a z usměrňovače
Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3
Kat. čís.: 507103
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-4-1
Kat. čís.: 506497
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek
Rotating electrical machines - Part 4-1: Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-27-1
Kat. čís.: 506190
Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-1: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 60034-27-4
Kat. čís.: 506189
Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-4: Measurement of insulation resistance and polarization index of winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-12 ed. 2
Kat. čís.: 503556
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-42
Kat. čís.: 503469
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky
Rotating electrical machines - Part 18- 42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512299)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
ČSN EN 60034-28 ed. 2
Kat. čís.: 94039
Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko
Rotating electrical machines - Part 28: Test methods for determining quantities of equivalent circuit diagrams for three-phase low-voltage cage induction motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2
Kat. čís.: 93203
Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace
Rotating electrical machines - Part 18-21: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for wire-wound windings - Thermal evaluation and classification
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-31 ed. 2
Kat. čís.: 92068
Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů
Rotating electrical machines - Part 18-31: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems used in rotating machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-31
Kat. čís.: 91389
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití
Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guide
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 96335)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.12.2014  
  
ČSN EN 60034-18-34
Kat. čís.: 92116
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů
Rotating electrical machines - Part 18- 34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-16-1
Kat. čís.: 89855
Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice
Rotating electrical machines - Part 16-1: Excitation systems for synchronous machines- Definitions
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-1 ed. 2
Kat. čís.: 88828
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-32
Kat. čís.: 88805
Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti
Rotating electrical machines - Part 18-32: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation by electrical endurance
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2011Datum zrušení: 01.03.2025 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515597)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2022Datum zrušení:  01.03.2025 
  
ČSN EN 60034-22 ed. 2
Kat. čís.: 86268
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory
Rotating electrical machines - Part 22: AC generators for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-15 ed. 2
Kat. čís.: 85023
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje
Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>