ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 2140 produktů
Aktuální strana 1 z 107

Další strana >>

ČSN EN 60034-27-3
Kat. čís.: 501150
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-3: Dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC/TS 60034-27-2
Kat. čís.: 94487
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů
Rotating electrical machines - Part 27-2: On-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-2-2
Kat. čís.: 87490
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1
Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2
Kat. čís.: 87493
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody
Rotating electrical machines - Part 18-1: Functional evaluation of insulation systems - General guidelines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-25
Kat. čís.: 83860
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů
Rotating electrical machines - Part 25: Guidance for the design and performance of a.c. motors specifically designed for converter supply
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-29
Kat. čís.: 82952
Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením
Rotating electrical machines - Part 29: Equivalent loading and superposition techniques - Indirect testing to determine temperature rise
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-3 ed. 2
Kat. čís.: 82954
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami
Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 35 0000-1-1
Kat. čís.: 21932
Točivé elektrické stroje - Část 1-1: Doplňující požadavky
Rotating electrical machines - Part 1-1: Supplementary requirements
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 60653)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.01.2001  
  
ČSN EN 60034-18-22
Kat. čís.: 62325
Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace
Rotating electrical machines - Part 18-22: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for wire-wound windings - Classification of changes and insulation component substitutions
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-7+A1
Kat. čís.: 62798
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)
Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 92794)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 60034-12
Kat. čís.: 66648
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.03.2003Datum zrušení: 16.06.2020 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 81071)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.06.2008Datum zrušení:  16.06.2020 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 503557)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.11.2017Datum zrušení:  16.06.2020 
  
ČSN EN 60034-14 ed. 2
Kat. čís.: 71037
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací
Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2004Datum zrušení: 21.09.2021 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80608)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2008Datum zrušení:  21.09.2021 
  
ČSN CLC/TS 60034-17
Kat. čís.: 73421
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání
Rotating electrical machines - Part 17: Cage induction motors when fed from converters - Application guide
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CLC/TS 60034-20-1
Kat. čís.: 73466
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory
Rotating electrical machines - Part 20-1: Control motors - Stepping motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-11
Kat. čís.: 73606
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana
Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60034-9 ed. 2
Kat. čís.: 74608
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku
Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 80015)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.12.2007  
  
ČSN EN 60034-5 ed. 2
Kat. čís.: 63621
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace
Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 79172)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN 60034-6
Kat. čís.: 18256
Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)
Rotating electrical machines. Part 6: Methods of cooling (IC Code)
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 34-16-2
Kat. čís.: 18267
Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav
Rotating electrical machines. Part 16: Excitation systems for synchronous machines. Chapter 2: Models for powr systems studies
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
ČSN EN 60034-26
Kat. čís.: 79179
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase cage induction motors
Třídící znak: 350000Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 97265)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>