ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1254 produktů
Aktuální strana 1 z 63

Další strana >>

ČSN 34 0350 ed. 2
Kat. čís.: 84186
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Safety requirements for flexibile cords and cables
Třídící znak: 340350Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 61210 ed. 2
Kat. čís.: 89024
Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky
Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements
Třídící znak: 340425Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 854
Kat. čís.: 28561
Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy
Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment
Třídící znak: 340877Datum vydání: 01.02.1993  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN IEC 782
Kat. čís.: 28660
Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov
Measurements of ultrasonic magnetostrictive transducers
Třídící znak: 340879Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 60500
Kat. čís.: 503698
Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz
Underwateracoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz
Třídící znak: 340880Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 60565-1
Kat. čís.: 510971
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli
Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 1: Procedures for free-field calibration of hydrophones
Třídící znak: 340881Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60565-2
Kat. čís.: 509540
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech
Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 2: Procedures for low frequency pressure calibration
Třídící znak: 340881Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511600)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2020  
  
ČSN EN IEC 62127-1 ed. 2
Kat. čís.: 515484
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole
Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields
Třídící znak: 340882Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62127-3 ed. 2
Kat. čís.: 516851
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů v ultrazvukových polích
Ultrasonics - Hydrophones - Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields
Třídící znak: 340882Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 62127-1
Kat. čís.: 81168
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů
Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídící znak: 340882Datum vydání: 01.06.2008Datum zrušení: 29.04.2025   Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94085)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.11.2013Datum zrušení:  29.04.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515538)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  29.04.2025 
  
ČSN EN 62127-2
Kat. čís.: 81167
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz
Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídící znak: 340882Datum vydání: 01.06.2008    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94086)Cena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2013  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 503746)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.12.2017  
  
ČSN EN 62127-3
Kat. čís.: 81159
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz
Ultrasonics - Hydrophones - Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídící znak: 340882Datum vydání: 01.06.2008Datum zrušení: 23.01.2026   Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94653)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014Datum zrušení:  23.01.2026 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516852)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2023Datum zrušení:  23.01.2026 
  
ČSN EN 61161 ed. 3
Kat. čís.: 94046
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky
Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements
Třídící znak: 340884Datum vydání: 01.11.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 34 1090 ed. 2
Kat. čís.: 88304
Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
Low-voltage electrical installations - Regulations for provisional electrical installations
Třídící znak: 341090Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 50107-1
Kat. čís.: 66789
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV - Part 1: General requirements
Třídící znak: 341370Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 71351)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.10.2004  
  
ČSN EN 50107-2
Kat. čís.: 74816
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV - Part 2: Requirements for earth-leakage and open-circuit protective devices
Třídící znak: 341370Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1382
Kat. čís.: 32276
Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
Examination of the electrostatic properties of materials and products
Třídící znak: 341382Datum vydání: 01.11.1988  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35607)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35606)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 75992)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2006  
  
ČSN EN 62305-1 ed. 2
Kat. čís.: 88945
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Protection against lightning - Part 1: General principles
Třídící znak: 341390Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502184)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
ČSN EN 62305-2 ed. 2
Kat. čís.: 92053
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent
Třídící znak: 341390Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62305-3 ed. 2
Kat. čís.: 88947
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard
Třídící znak: 341390Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93285)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>