ELEKTROTECHNIKA


Vyhovuje 1230 produktů
Aktuální strana 1 z 62

Další strana >>

ČSN 34 0350 ed. 2
Kat. čís.: 84186
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Safety requirements for flexibile cords and cables
Třídicí znak: 340350Vydána: 1.11.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN EN 61210 ed. 2
Kat. čís.: 89024
Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky
Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements
Třídicí znak: 340425Vydána: 1.10.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 854
Kat. čís.: 28561
Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy
Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment
Třídicí znak: 340877Vydána: 1.2.1993  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN IEC 782
Kat. čís.: 28660
Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov
Measurements of ultrasonic magnetostrictive transducers
Třídicí znak: 340879Vydána: 1.4.1993  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN EN 60500
Kat. čís.: 503698
Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz
Underwateracoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz
Třídicí znak: 340880Vydána: 1.12.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 60565
Kat. čís.: 79549
Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz
Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration in the frequency range 0,01 Hz to 1 MHz
Třídicí znak: 340881Vydána: 1.9.2007    Cena: 1250 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 62127-1
Kat. čís.: 81168
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů
Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídicí znak: 340882Vydána: 1.6.2008    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94085)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 1.11.2013  
  
ČSN EN 62127-2
Kat. čís.: 81167
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz
Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídicí znak: 340882Vydána: 1.6.2008    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94086)Cena: 323 Kč
 
 Vydána: 1.11.2013  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 503746)Cena: 302 Kč
 
 Vydána: 1.12.2017  
  
ČSN EN 62127-3
Kat. čís.: 81159
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz
Ultrasonics - Hydrophones - Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz
Třídicí znak: 340882Vydána: 1.6.2008    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94653)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 1.1.2014  
  
ČSN EN 61161 ed. 3
Kat. čís.: 94046
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a provozní požadavky
Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements
Třídicí znak: 340884Vydána: 1.11.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 34 1090 ed. 2
Kat. čís.: 88304
Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
Low-voltage electrical installations - Regulations for provisional electrical installations
Třídicí znak: 341090Vydána: 1.11.2011    Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 50107-1
Kat. čís.: 66789
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV - Part 1: General requirements
Třídicí znak: 341370Vydána: 1.4.2003  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 71351)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.10.2004  
  
ČSN EN 50107-2
Kat. čís.: 74816
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 2: Požadavky na ochranná zařízení proti zemnímu svodu a proti přerušení obvodu
Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 kV but not exceeding 10 kV - Part 2: Requirements for earth-leakage and open-circuit protective devices
Třídicí znak: 341370Vydána: 1.1.2006  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 34 1382
Kat. čís.: 32276
Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
Examination of the electrostatic properties of materials and products
Třídicí znak: 341382Vydána: 1.11.1988  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35607)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.5.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35606)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.1.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 75992)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 1.6.2006  
  
ČSN EN 62305-4 ed. 2
Kat. čís.: 88812
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
Třídicí znak: 341390Vydána: 1.9.2011  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502183)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN EN 62305-1 ed. 2
Kat. čís.: 88945
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Protection against lightning - Part 1: General principles
Třídicí znak: 341390Vydána: 1.9.2011  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502184)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 1.4.2017  
  
ČSN EN 62305-3 ed. 2
Kat. čís.: 88947
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard
Třídicí znak: 341390Vydána: 1.1.2012  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93285)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 1.7.2013  
  
ČSN EN 62305-2 ed. 2
Kat. čís.: 92053
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Protection against lightning - Part 2: Risk manamegent
Třídicí znak: 341390Vydána: 1.2.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 62858
Kat. čís.: 99390
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy
Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles
Třídicí znak: 341390Vydána: 1.5.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61663-1
Kat. čís.: 62198
Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
Lightning protection - Telecommunication lines - Part 1: Fibre optic installations
Třídicí znak: 341391Vydána: 1.8.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>