ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 2 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 23328-2
Kat. čís.: 84168
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects
Třídící znak: 852108Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23328-1
Kat. čís.: 82020
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli
Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance
Třídící znak: 852108Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20789
Kat. čís.: 509876
Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače
Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers
Třídící znak: 852109Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5361 ed. 2
Kat. čís.: 501570
Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors
Třídící znak: 852110Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2
Kat. čís.: 92824
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors
Třídící znak: 852111Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509658)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
ČSN EN ISO 5356-1
Kat. čís.: 98167
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky
Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors Part 1: Cones and sockets
Třídící znak: 852111Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 80369-1
Kat. čís.: 507222
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 80369-6
Kat. čís.: 500449
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití
Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 6: Connectors for neuraxial applications
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 80369-5
Kat. čís.: 501778
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 80369-7
Kat. čís.: 503404
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 80369-3
Kat. čís.: 501162
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 80369-20
Kat. čís.: 98415
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 20: Společné metody zkoušení
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 20: Common test methods
Třídící znak: 852112Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 14507-2
Kat. čís.: 73433
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení
Inhalational nitric oxide systems - Part 2: Supply systems
Třídící znak: 852113Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 14507-1
Kat. čís.: 72714
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy
Inhalational nitric oxide systems - Part 1: Delivery systems
Třídící znak: 852113Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18778
Kat. čís.: 84083
Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky
Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements
Třídící znak: 852114Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18777
Kat. čís.: 84081
Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky
Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular requirements
Třídící znak: 852116Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18779
Kat. čís.: 73721
Zdravotnická zařízení pro úsporu kyslíku a kyslíkových směsí - Zvláštní požadavky
Medical devices for conserving oxygen and oxygen mixtures - Particular requirements
Třídící znak: 852117Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7376
Kat. čís.: 85297
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci
Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal intubation
Třídící znak: 852120Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18082
Kat. čís.: 96403
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny
Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases
Třídící znak: 852121Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504147)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
ČSN EN ISO 5364 ed. 2
Kat. čís.: 501569
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody
Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways
Třídící znak: 852131Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>