ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 10 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN ISO/TS 16775
Kat. čís.: 95729
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2
Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2
Třídící znak: 855281Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15378
Kat. čís.: 504373
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)
Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
Třídící znak: 855290Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16081+A1
Kat. čís.: 94303
Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení
Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing systems - Performance, installation and testing
Třídící znak: 855300Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19054
Kat. čís.: 77406
Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení
Rail systems for supporting medical equipment
Třídící znak: 855321Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502577)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.06.2017  
  
ČSN EN ISO 7493
Kat. čís.: 76319
Stomatologie - Sedačka pro stomatologa
Dentistry - Operator's stool
Třídící znak: 855352Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9680
Kat. čís.: 97261
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla
Dentistry - Operating lights
Třídící znak: 855353Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10637
Kat. čís.: 505729
Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení
Dentistry - Central suction source equipment
Třídící znak: 855355Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7488
Kat. čís.: 505567
Stomatologie - Míchací stroje pro zubní amalgám
Dentistry - Mixing machines for dental amalgam
Třídící znak: 855360Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7153-1
Kat. čís.: 501566
Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy
Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals
Třídící znak: 855710Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 27740
Kat. čís.: 17330
Chirurgické nástroje. Skalpely se snímatelnými čepelemi. Mezní rozměry (ISO 7740:1985)
Instruments for surgery, scalpeles with detachable blades, fitting dimensions (ISO 7740:1985)
Třídící znak: 855721Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 55172)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.02.1999  
  
ČSN ISO 7741
Kat. čís.: 16652
Chirurgické nástroje. Nůžky chirurgické. Všeobecné požadavky a metody zkoušení
Instruments for surgery - Scissors and shears - General requirements and test methods
Třídící znak: 855730Datum vydání: 01.12.1994    Cena: 115 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39367)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1995  
  
ČSN EN 15927
Kat. čís.: 87068
Služby poskytované odborníky pro naslouchadla
Services offered by hearing aid professionals
Třídící znak: 855800Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8362-1
Kat. čís.: 509315
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic
Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing
Třídící znak: 855801Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8362-7
Kat. čís.: 87935
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 7: Uzávěry injekčních přípravků z hliníku a plastu bez přeplátování plastové části
Injection containers and accessories - Part 7: Injection caps made of aluminium-plastics combinations without overlapping plastics part (ISO 8362-7:2006)
Třídící znak: 855801Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13795-2
Kat. čís.: 507935
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Oděvy do čistých prostor
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
Třídící znak: 855810Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13795-1
Kat. čís.: 507936
Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
Třídící znak: 855810Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22612
Kat. čís.: 73758
Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha
Clothing for protection against infectious agents - Test method for resistance to dry microbial penetration
Třídící znak: 855811Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14683+AC
Kat. čís.: 508810
Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení
Medical face masks - Requirements and test methods
Třídící znak: 855812Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22610
Kat. čís.: 77640
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra
Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration
Třídící znak: 855813Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22413
Kat. čís.: 93697
Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení
Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods
Třídící znak: 855820Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>