ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 5 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5840-2
Kat. čís.: 99194
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5840-1
Kat. čís.: 99198
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.04.2016    Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5840-3
Kat. čís.: 93049
Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy
Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by transcatheter techniques
Třídící znak: 852927Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-2
Kat. čís.: 92447
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-3
Kat. čís.: 90294
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 3: Vena cava filters
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25539-1
Kat. čís.: 503672
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 1: Endovaskulární protézy
Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses
Třídící znak: 852928Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7198
Kat. čís.: 502726
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty
Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular prostheses - Tubular vascular grafts and vascular patches
Třídící znak: 852929Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14607
Kat. čís.: 505564
Neaktivní chirurgické implantáty - Prsní implantáty - Zvláštní požadavky
Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements
Třídící znak: 852930Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16061
Kat. čís.: 98403
Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky
Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements
Třídící znak: 852940Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21535
Kat. čís.: 84256
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelních kloubů
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants
Třídící znak: 852950Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 502374)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.05.2017  
  
ČSN EN ISO 21536
Kat. čís.: 84255
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro náhradu kloubů - Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kolenních kloubů
Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants
Třídící znak: 852951Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95946)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.09.2014  
  
ČSN EN 45502-2-2
Kat. čís.: 83870
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-2: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)
Active implantable medical devices - Part 2-2: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (includes implantable defibrillators)
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45502-1 ed. 2
Kat. čís.: 99256
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost, značení a na informace poskytované výrobcem
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 45502-2-3
Kat. čís.: 86176
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu
Active implantable medical devices - Part 2-3: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45502-2-1
Kat. čís.: 70938
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)
Active implantable medical devices - Part 2-1: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat bradyarrhythmia (cardiac pacemakers)
Třídící znak: 853000Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 83985)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2009  
  
ČSN EN ISO 23908
Kat. čís.: 93696
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling
Třídící znak: 854000Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14155
Kat. čís.: 90576
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice
Třídící znak: 854001Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23907-1
Kat. čís.: 507454
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers
Třídící znak: 854002Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2
Kat. čís.: 509578
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61223-2-5
Kat. čís.: 22013
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje
Evaluation and routine testing in medical imaging departmens - Part 2-5: Constancy tests - Image display devices
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>