ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 11 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10555-5
Kat. čís.: 93962
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 5: Over-needle peripheral catheters
Třídící znak: 855825Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10555-4
Kat. čís.: 93963
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 4: Balloon dilatation catheters
Třídící znak: 855825Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10555-3
Kat. čís.: 93964
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 3: Central venous catheters
Třídící znak: 855825Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10555-1
Kat. čís.: 93965
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1: General requirements
Třídící znak: 855825Datum vydání: 01.01.2014    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 506396)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN EN ISO 10555-6
Kat. čís.: 503770
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty
Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports
Třídící znak: 855825Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509317)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN EN 1615
Kat. čís.: 61236
Sterilní katetry pro enterální výživu a aplikační sety pro jednorázové použití a jejich spojky - Konstrukce a zkoušení
Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing
Třídící znak: 855826Datum vydání: 01.08.2001    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20696
Kat. čís.: 505987
Sterilní urologické katetry pro jedno použití
Sterile urethral catheters for single use
Třídící znak: 855827Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20697
Kat. čís.: 505988
Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití
Sterile drainage catheters and accessory devices for single use
Třídící znak: 855828Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1618
Kat. čís.: 52128
Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy
Catheters other than intravascular catheters - Test methods for common properties
Třídící znak: 855829Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 205 Kč
  
ČSN EN 12439
Kat. čís.: 57306
Sterilní rektální katetry pro jednorázové použití
Sterile rectal catheters for single use
Třídící znak: 855830Datum vydání: 01.11.1999    Cena: 32 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 8836
Kat. čís.: 96787
Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu
Suction catheters for use in the respiratory tract
Třídící znak: 855830Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13868
Kat. čís.: 66231
Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití
Catheters - Test methods for kinking of single lumen catheters and medical tubing
Třídící znak: 855832Datum vydání: 01.04.2003    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11070
Kat. čís.: 96788
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití
Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires
Třídící znak: 855835Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505985)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.01.2019  
  
ČSN EN ISO 3826-3
Kat. čís.: 81982
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 3: Systémy krevních vaků s integrovanými prvky
Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 3: Blood bag systems with integrated features
Třídící znak: 855850Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3826-2
Kat. čís.: 82928
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 2: Grafické značky pro používání na štítcích a v příbalových informacích
Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instructions leaflets
Třídící znak: 855850Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 85 5925
Kat. čís.: 72409
Chirurgické nástroje – Chirurgické jehly
Instruments for surgery - Surgical needles
Třídící znak: 855925Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 85 5926
Kat. čís.: 72408
Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly - Technické požadavky a metody zkoušení
Instruments for surgery - Surgical needles - Technical requirements and test methods
Třídící znak: 855926Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 11608-4
Kat. čís.: 79926
Tužkové injektory pro lékařské účely - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro elektronické a elektromechanické tužkové injektory
Pen-injectors for medical use - Part 4: Requirements and test methods for electronic and electromechanical pen-injectors (ISO 11608-4:2006)
Třídící znak: 855930Datum vydání: 01.03.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11608-2
Kat. čís.: 90997
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Jehly
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 2: Needles
Třídící znak: 855930Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11608-3
Kat. čís.: 92335
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky
Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 3: Finished containers
Třídící znak: 855930Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>