ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 487 produktů
Aktuální strana 9 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 556-2
Kat. čís.: 99509
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako „STERILNÍ“ - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
Třídící znak: 855255Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 556-1
Kat. čís.: 65167
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako „STERILNÍ” - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
Třídící znak: 855255Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77491)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
ČSN EN ISO 11139
Kat. čís.: 507225
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy
Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards
Třídící znak: 855256Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 13004
Kat. čís.: 95723
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Potvrzení sterilizační dávky: Metoda VDmaxSD
Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD
Třídící znak: 855258Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16442
Kat. čís.: 97752
Skříň s řízeným prostředím pro skladování dezinfikovaných termolabilních endoskopů
Controlled environment storage cabinet for processed thermolabile endoscopes
Třídící znak: 855259Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11737-1
Kat. čís.: 505479
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích
Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products
Třídící znak: 855260Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513811)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514800)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN EN ISO 11737-2
Kat. čís.: 511448
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu
Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process
Třídící znak: 855260Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11138-7
Kat. čís.: 507939
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 7: Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results
Třídící znak: 855261Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11138-8
Kat. čís.: 513749
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator
Třídící znak: 855261Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14937
Kat. čís.: 86059
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků
Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855262Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17664-1
Kat. čís.: 514658
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky
Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices
Třídící znak: 855263Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13408-6
Kat. čís.: 512997
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy
Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13408-3
Kat. čís.: 89700
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace
Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13408-4
Kat. čís.: 89861
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě
Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13408-5
Kat. čís.: 89862
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě
Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.01.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13408-2
Kat. čís.: 505480
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace
Aseptic processing of health care products - Part 2: Sterilizing filtration
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13408-7
Kat. čís.: 98850
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 7: Alternativní procesy pro zdravotnické prostředky a kombinované výrobky
Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13408-1
Kat. čís.: 99132
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky
Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements
Třídící znak: 855264Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15882
Kat. čís.: 83701
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Guidance for selection, use and interpretation of results (ISO 15882:2008)
Třídící znak: 855265Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16409
Kat. čís.: 502105
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Ruční interdentální kartáčky
Dentistry - Oral care products - Manual interdental brushes
Třídící znak: 855267Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>