ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 8 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8871-5
Kat. čís.: 502100
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8871-1
Kat. čís.: 72072
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití – Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 1: Extractables in aqueous autoclavates
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8871-2
Kat. čís.: 72073
Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití – Část 2: Indikace a charakterizace
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95988)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
ČSN EN ISO 8871-3
Kat. čís.: 71072
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals use - Part 3: Determination of released-particle count
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507940)Cena: 171 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN ISO 8871-4
Kat. čís.: 76650
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 4: Biological requirements and test methods
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14971
Kat. čís.: 510230
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky
Medical devices - Application of risk management to medical devices
Třídící znak: 855231Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22367
Kat. čís.: 510299
Nová
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře
Třídící znak: 855232Datum vydání: 01.09.2020    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 22367
Kat. čís.: 82708
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování
Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement
Třídící znak: 855232Datum vydání: 01.02.2009Datum zrušení: 31.03.2023 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84007)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2009Datum zrušení:  31.03.2023 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86576)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.08.2010Datum zrušení:  31.03.2023 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 510799)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020Datum zrušení:  31.03.2023 
  
ČSN P ISO/TS 20993
Kat. čís.: 82710
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Pokyny k procesu řízení rizika
Biological evaluation of medical devices - Guidance on a risk management process
Třídící znak: 855233Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20857
Kat. čís.: 94384
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855250Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17665-1
Kat. čís.: 78282
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855251Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 17665-2
Kat. čís.: 83388
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 (ISO 17665-2:2009)
Třídící znak: 855251Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11135
Kat. čís.: 96806
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855252Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510095)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN EN ISO 11137-3
Kat. čís.: 503917
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly
Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11137-1
Kat. čís.: 99131
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510094)Cena: 205 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN EN ISO 11137-2
Kat. čís.: 99133
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 25424
Kat. čís.: 510002
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855254Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 556-1
Kat. čís.: 65167
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako „STERILNÍ” - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
Třídící znak: 855255Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 77491)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2007  
  
ČSN EN 556-2
Kat. čís.: 99509
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako „STERILNÍ“ - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek
Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
Třídící znak: 855255Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11139
Kat. čís.: 507225
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy
Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards
Třídící znak: 855256Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>