ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 7 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1639
Kat. čís.: 85872
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje
Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments
Třídící znak: 855205Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1640
Kat. čís.: 85873
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení
Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment
Třídící znak: 855206Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 10993-20
Kat. čís.: 82711
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků
Biological evaluation of medical devices - Part 20: Principles and methods for immunotoxicology testing of medical devices
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-15
Kat. čís.: 84385
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 15: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z kovů a slitin
Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-12
Kat. čís.: 91987
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály
Biological evaluation of medical devices Part 12: Sample preparation and reference materials
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-5
Kat. čís.: 85037
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro
Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-1
Kat. čís.: 86057
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika
Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86672)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN ISO 10993-13
Kat. čís.: 87028
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 13: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů ze zdravotnických prostředků vyrobených z polymerních materiálů
Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-9
Kat. čís.: 86719
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů
Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-6
Kat. čís.: 502607
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-16
Kat. čís.: 504701
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 16: Plán toxikokinetické studie degradačních produktů a vyluhovatelných látek
Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-4
Kat. čís.: 503699
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví
Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-11
Kat. čís.: 505710
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu
Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-3
Kat. čís.: 97404
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu
Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-10
Kat. čís.: 94915
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže
Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-7
Kat. čís.: 83546
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem
Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86540)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2010  
  
ČSN EN ISO 10993-2
Kat. čís.: 78335
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na ochranu zvířat
Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-14
Kat. čís.: 84384
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 14: Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů
Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-17
Kat. čís.: 84387
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky
Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-18
Kat. čís.: 84388
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů
Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>