ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 6 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 61223-2-4
Kat. čís.: 22014
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam
Evaluation and routine testing in medical imaging departmens - Part 2-4: Constancy tests - Hard copy cameras
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61223-3-4
Kat. čís.: 61934
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-4: Acceptance tests - Imaging performance of dental X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1223-1
Kat. čís.: 56638
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 1: General aspects
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1223-2-1
Kat. čís.: 56639
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty
Evaluation and routine testing in medical imaging departmens - Part 2-1: Constancy tests - Film processors
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61223-3-3
Kat. čís.: 52615
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální subtrakční angiografii (DSA)
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-3: Acceptance tests - Imaging performance of X-ray equipment for digital substraction angiography (DSA)
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.08.1998    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61223-3-6
Kat. čís.: 510297
Nová
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací – Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti – Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.09.2020    Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61223-3-2 ed. 2
Kat. čís.: 82193
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-2: Acceptance tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment (IEC 61223-3-2:2007)
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 851 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61223-3-5
Kat. čís.: 72725
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.06.2005Datum zrušení: 21.10.2022 Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79006)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2007Datum zrušení:  21.10.2022 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 509592)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020Datum zrušení:  21.10.2022 
  
ČSN EN 61223-2-6 ed. 2
Kat. čís.: 80092
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 2-6: Constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN IEC 63077
Kat. čís.: 509991
Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení
Good refurbishment practices for medical imaging equipment
Třídící znak: 854020Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1644-1
Kat. čís.: 51706
Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 1: Nonwovens used in the manufacture of compresses
Třídící znak: 854260Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1644-2
Kat. čís.: 58729
Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 2: Hotové obvazové materiály
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 2: Finished compresses
Třídící znak: 854260Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13726-2
Kat. čís.: 65053
Zkušební metody pro primární obvazy - Část 2: Hodnoty penetrace vlhkosti propustných foliových obvazů
Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings
Třídící znak: 854265Datum vydání: 01.12.2002    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13726-1
Kat. čís.: 65054
Zkušební metody pro primární obvazy - Část 1: Aspekty sacích vlastností (absorpce)
Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency
Třídící znak: 854265Datum vydání: 01.12.2002    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13726-4
Kat. čís.: 68130
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 4: Přizpůsobivost
Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings - Part 4: Conformability
Třídící znak: 854265Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13726-3
Kat. čís.: 68131
Neaktivní zdravotnické prostředky - Zkušební metody pro primární obvazové materiály - Část 3: Vodotěsnost
Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings - Part 3: Waterproofness
Třídící znak: 854265Datum vydání: 01.12.2003    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13485 ed. 2
Kat. čís.: 501287
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
Třídící znak: 855001Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502973)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN ISO 15189 ed. 2
Kat. čís.: 93112
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
Medical laboratories - Requirements for quality and competence
Třídící znak: 855101Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503562)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017  
  
ČSN EN ISO 22870 ed. 2
Kat. čís.: 502104
Vyšetření u pacienta (VUP) - Požadavky na kvalitu a způsobilost
Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence
Třídící znak: 855102Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1041+A1
Kat. čís.: 95062
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků
Information supplied by the manufacturer of medical devices
Třídící znak: 855201Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>