ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 462 produktů
Aktuální strana 3 z 24

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5366
Kat. čís.: 501567
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and connectors
Třídící znak: 852150Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1282-2+A1
Kat. čís.: 85284
Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice
Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes
Třídící znak: 852150Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14408 ed. 2
Kat. čís.: 500425
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace
Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information
Třídící znak: 852151Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5362
Kat. čís.: 508954
Anestetické zásobní vaky
Anaesthetic reservoir bags
Třídící znak: 852160Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14931
Kat. čís.: 76963
Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení
Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing
Třídící znak: 852170Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81060-2
Kat. čís.: 96315
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.11.2014Datum zrušení: 30.11.2022 Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 510248)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.06.2020Datum zrušení:  30.11.2022 
  
ČSN EN ISO 81060-1
Kat. čís.: 94353
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2
Kat. čís.: 510247
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-3 ed. 2
Kat. čís.: 96394
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem
Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-2 ed. 2
Kat. čís.: 96396
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně
Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2
Kat. čís.: 500051
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení
Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 508048)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN EN ISO 8185
Kat. čís.: 83386
Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů
Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007)
Třídící znak: 852705Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 588 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5367
Kat. čís.: 97169
Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory
Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors
Třídící znak: 852706Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11197 ed. 2
Kat. čís.: 500555
Zdravotnické napájecí jednotky
Medical supply units
Třídící znak: 852711Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11197 ed. 3
Kat. čís.: 510166
Zdravotnické napájecí jednotky
Medical supply units
Třídící znak: 852711Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-3
Kat. čís.: 507446
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs)
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-2
Kat. čís.: 507447
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-1
Kat. čís.: 507448
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flowmetering devices
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-4
Kat. čís.: 83420
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure regulators
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5359 ed. 2
Kat. čís.: 97226
Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny
Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases
Třídící znak: 852760Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 504161)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2018  
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>