VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 2 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 787-13
Kat. čís.: 508970
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-19
Kat. čís.: 510737
Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)
General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicylic acid method)
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-28
Kat. čís.: 511777
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS
General methods of tests for pigments and extenders - Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-1
Kat. čís.: 504350
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů
General methods of test for pigments and extenders - Part 1: Comparison of colour of pigments
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-4
Kat. čís.: 504351
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu
General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-21
Kat. čís.: 504353
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty
General methods of test for pigments and extenders - Part 21: Comparison of heat stability of pigments using a stoving medium
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-22
Kat. čís.: 504354
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení
General methods of test for pigments and extenders - Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-7
Kat. čís.: 85627
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup
General methods of test for pigments and extenders - Part 7: Determination of residue on sieve - Water method - Manual procedure
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-2
Kat. čís.: 513506
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C
General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3668
Kat. čís.: 511113
Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů
Paints and varnishes - Visual comparison of colour of paints
Třídící znak: 670530Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8780-1
Kat. čís.: 21976
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics - Part 1: Introduction
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-2
Kat. čís.: 21977
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Dispergace s použitím oscilační třepačky
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 2: Dispersion using an oscillatory shaking machine
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-3
Kat. čís.: 21978
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 3: Dispersion using a high-speed impeller mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-4
Kat. čís.: 21979
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 4: Dispersion using a bead mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-5
Kat. čís.: 21980
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 5: Dispersion using an automatic muller
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8780-6
Kat. čís.: 21981
Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce
Pigments and extenders - Methods of dispersion for assessment of dispersion charasteristics - Part 6: Dispersion using a triple-roll mill
Třídící znak: 670550Datum vydání: 01.08.1997    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23900-1
Kat. čís.: 504756
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-2
Kat. čís.: 504754
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-3
Kat. čís.: 504755
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-6
Kat. čís.: 506373
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 6: Determination by film test
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>