VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 8 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 2811-2
Kat. čís.: 88358
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2811-3
Kat. čís.: 88359
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační
Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2811-4
Kat. čís.: 88360
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2811-1
Kat. čís.: 500205
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pycnometer method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2431
Kat. čís.: 509476
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
Třídící znak: 673013Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6504-1
Kat. čís.: 508431
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints
Třídící znak: 673014Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6504-3
Kat. čís.: 509737
Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use
Třídící znak: 673014Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21545
Kat. čís.: 512835
Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace
Paints and varnishes - Determination of settling
Třídící znak: 673015Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1524
Kat. čís.: 511965
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind
Třídící znak: 673017Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15091
Kat. čís.: 510112
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu
Paints and varnishes - Determination of electrical conductivity and resistance
Třídící znak: 673019Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16862
Kat. čís.: 77707
Nátěrové hmoty - Hodnocení odolnosti proti stékání
Paints and varnishes - Evaluation of sag resistance
Třídící znak: 673021Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19396-1
Kat. čís.: 510113
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou
Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 1: pH electrodes with glass membrane
Třídící znak: 673022Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19396-2
Kat. čís.: 510114
Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET
Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 2: pH electrodes with ISFET technology
Třídící znak: 673022Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23322
Kat. čís.: 514450
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla - Metoda plynové chromatografie
Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gaschromatographic method
Třídící znak: 673023Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23168
Kat. čís.: 512085
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie
Paints and varnishes - Determination of water content - Gas-chromatographic method
Třídící znak: 673024Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4630
Kat. čís.: 99843
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice
Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale
Třídící znak: 673025Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6271
Kat. čís.: 99856
Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice
Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale
Třídící znak: 673026Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16074
Kat. čís.: 508971
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů
Paints and varnishes - Determination of non-volatilematter content and spreading rate of coil coating materials
Třídící znak: 673027Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17895
Kat. čís.: 74577
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách)
Paints and varnishes - Determination of the volatile organic compound content of low-VOC emulsion paints (in-can VOC)
Třídící znak: 673028Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11890-1
Kat. čís.: 79782
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1:2007)
Třídící znak: 673029Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>