VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 345 produktů
Aktuální strana 3 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 23900-4
Kat. čís.: 506374
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-5
Kat. čís.: 506372
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23900-6
Kat. čís.: 506373
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu
Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 6: Determination by film test
Třídící znak: 670555Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14469-1
Kat. čís.: 71196
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 1: Composition and preparation of basic mixtures
Třídící znak: 670556Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14469-2
Kat. čís.: 71208
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 2: Preparation of test specimens
Třídící znak: 670556Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14469-3
Kat. čís.: 71207
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 3: Determination of the relative tinting strength of white pigments
Třídící znak: 670556Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14469-4
Kat. čís.: 71209
Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv
Pigments and extenders - Testing of colouring materials in plasticized polyvinyl chloride (PVC-P) - Part 4: Determination of bleeding of colouring materials
Třídící znak: 670556Datum vydání: 01.10.2004  Náhled normy Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3262-8
Kat. čís.: 58120
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 8: Natural clay (ISO 3262-8:1999)
Třídící znak: 670560Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8781-1
Kat. čís.: 26546
Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů
Pigments and extenders - Method of assessment of dispersion characteristics - Part 1: Assessment from the change in tinting strength of coloured pigments
Třídící znak: 670560Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8781-2
Kat. čís.: 26547
Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření
Pigments and extenders - Method of assessment of dispersion characteristics - Part 2: Assessment from the change in fineness of grind
Třídící znak: 670560Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8781-3
Kat. čís.: 26548
Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Hodnocení ze změny lesku
Pigments and extenders - Method of assessment of dispersion characteristics - Part 3: Assessment from the change in gloss
Třídící znak: 670560Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3262-9
Kat. čís.: 53337
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 9: Calcined clay (ISO 3262-9:1997)
Třídící znak: 670565Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-13
Kat. čís.: 53338
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13 : Přírodní křemen (mletý)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 13: Natural quartz (ground) (ISO 3262-13:1997)
Třídící znak: 670565Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4625-1
Kat. čís.: 511406
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička
Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method
Třídící znak: 670570Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4625-2
Kat. čís.: 76119
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička
Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 2: Cup-and-ball method
Třídící znak: 670570Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15715
Kat. čís.: 76112
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu
Binders for paints and varnishes - Determination of turbidity
Třídící znak: 670571Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10283
Kat. čís.: 79935
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích
Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric diisocyanates in isocyanate resins (ISO 10283:2007)
Třídící znak: 670572Datum vydání: 01.03.2008    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14446
Kat. čís.: 87727
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků
Binders for paints and varnishes - Determination of the viscosity of industrial cellulose nitrate solutions and classification of such solutions (ISO 14446:1999)
Třídící znak: 670573Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19334
Kat. čís.: 88512
Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií
Binders for paints and varnishes - Gum rosin - Gaschromatographic analysis
Třídící znak: 670574Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13632
Kat. čís.: 91900
Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu
Binders for paints and varnishes - Rosin - Sampling and sample preparation for colour measurement
Třídící znak: 670575Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>