VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 345 produktů
Aktuální strana 4 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 16482-1
Kat. čís.: 500600
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny
Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 1: Oven method
Třídící znak: 670576Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16482-2
Kat. čís.: 500599
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda
Binders for paints and varnishes - Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions - Part 2: Microwave method
Třídící znak: 670576Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7142
Kat. čís.: 517817
Nová
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Obecné metody zkoušení
Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test
Třídící znak: 670580Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7142
Kat. čís.: 79337
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení
Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test
Třídící znak: 670580Datum vydání: 01.09.2007Datum zrušení: 01.10.2023 Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4619
Kat. čís.: 507419
Sušidla pro nátěrové hmoty
Driers for paints and varnishes
Třídící znak: 670600Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8623
Kat. čís.: 99011
Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty
Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods and characteristic values
Třídící znak: 670610Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9038
Kat. čís.: 512967
Zkouška trvalého hoření kapalin
Determination of sustained combustibility of liquids
Třídící znak: 670690Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-1
Kat. čís.: 510513
Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody
Extenders - Specifications and methods of test - Part 1: Introduction and general test methods
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-10
Kat. čís.: 59964
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 10: Natural talc/chlorite in lamellar form (ISO 3262-10:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-11
Kat. čís.: 59973
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 11: Natural talc, in lamellar form, containing carbonates (ISO 3262-11:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-12
Kat. čís.: 64039
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12: Slída muskovitovitého typu
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 12: Muscovite-type mica (ISO 3262-12:2001)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-14
Kat. čís.: 59974
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 14: Cristobalite (ISO 3262-14:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-15
Kat. čís.: 60136
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 15: Vitreous silica (ISO 3262-15:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-16
Kat. čís.: 59872
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 16: Aluminium hydroxides (ISO 3262-16:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-17
Kat. čís.: 59873
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 17: Precipitated calcium silicate (ISO 3262-17:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-18
Kat. čís.: 59871
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 18: Precipitated sodium aluminium silicate (ISO 3262:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-19
Kat. čís.: 512735
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý
Extenders - Specifications and methods of test - Part 19: Precipitated silica
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-2
Kat. čís.: 54108
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 2: Baryte (natural barium sulfate) (ISO 3262-2:1998)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-20
Kat. čís.: 512734
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý
Extenders - Specifications and methods of test - Part 20: Fumed silica
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3262-21
Kat. čís.: 59868
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)
Extenders for paints - Specifications and methods of test - Part 21: Silica sand (unground natural quartz) (ISO 3262:2000)
Třídící znak: 671300Datum vydání: 01.01.2001    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>