VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 14 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 6272-2
Kat. čís.: 90056
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku
Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests - Part 2: Falling-weight test, small-area indenter
Třídící znak: 673088Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20566
Kat. čís.: 512599
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut
Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale carwash
Třídící znak: 673089Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2810
Kat. čís.: 512316
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení
Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment
Třídící znak: 673090Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12206-1
Kat. čís.: 513841
Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot
Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder
Třídící znak: 673091Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7783
Kat. čís.: 507983
Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda
Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method
Třídící znak: 673093Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 67 3095-2
Kat. čís.: 30440
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška bakteriemi La
Paints. Resistance from external influences. Microbial resistance of disperse materials. Testing by bacteria La
Třídící znak: 673095Datum vydání: 01.03.1989    Cena: 62 Kč
  
ČSN 67 3095-1
Kat. čís.: 30439
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
Paints. Resistance from external influences. Microbial resistance of disperse materials. Common testing principles
Třídící znak: 673095Datum vydání: 01.03.1989    Cena: 171 Kč
  
ČSN 67 3095-3
Kat. čís.: 30441
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Zkouška plísněmi Lb
Paints. Resistance from external influences. Microbial resistance of disperse materials. Testing by moulds Lb
Třídící znak: 673095Datum vydání: 01.03.1989    Cena: 62 Kč
  
ČSN 67 3095-4
Kat. čís.: 30442
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška bakteriemi Lc
Paints. Resistance from external influences. Microbial resistance of applied disperse materials. Testing by bacteria Lc
Třídící znak: 673095Datum vydání: 01.03.1989    Cena: 62 Kč
  
ČSN 67 3095-5
Kat. čís.: 30443
Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost aplikovaných dispersních hmot. Zkouška plísněmi Ld
Paints. Resistance from external influences. Microbial resistance of applied disperse materials. Testing by moulds Ld
Třídící znak: 673095Datum vydání: 01.03.1989    Cena: 115 Kč
  
ČSN EN ISO 3231
Kat. čís.: 54090
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide
Třídící znak: 673096Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 67 3098
Kat. čís.: 30444
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
Třídící znak: 673098Datum vydání: 01.04.1987    Cena: 62 Kč
  
ČSN EN ISO 2812-2
Kat. čís.: 508012
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method
Třídící znak: 673099Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2812-3
Kat. čís.: 508839
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium
Třídící znak: 673099Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2812-5
Kat. čís.: 506371
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method
Třídící znak: 673099Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2812-4
Kat. čís.: 505631
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods
Třídící znak: 673099Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2812-1
Kat. čís.: 505632
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody
Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water
Třídící znak: 673099Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17872
Kat. čís.: 510241
Nátěrové hmoty – Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky
Paints and varnishes - Guidelines for the introduction of scribe marks through coatings on metallic panels for corrosion testing
Třídící znak: 673101Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4623-2
Kat. čís.: 502004
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 2: Aluminium substrates
Třídící znak: 673107Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4623-1
Kat. čís.: 507977
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady
Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates
Třídící znak: 673107Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17  Další strana >>