VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 16 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 19840
Kat. čís.: 93517
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces
Třídící znak: 673130Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 28199-1
Kat. čís.: 513652
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 1: Vocabulary and preparation of test panels
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 28199-2
Kat. čís.: 514157
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 28199-3
Kat. čís.: 514158
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 3: Assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 29601
Kat. čís.: 89371
Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru
Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Assessment of porosity in a dry film
Třídící znak: 673132Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13129
Kat. čís.: 92600
Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)
Paints and varnishes - Electrochemical measurement of the protection provided to steel by paint coatings - Current interrupter (CI) technique, relaxation voltammetry (RV) technique and DC transient (DCT) measurements
Třídící znak: 673141Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22970
Kat. čís.: 512086
Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu
Paints and varnishes - Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage
Třídící znak: 673150Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-10
Kat. čís.: 513294
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení
Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-2
Kat. čís.: 513296
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)
Coating powders - Part 2: Determination of density by gas comparison pycnometer (referee method)
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-3
Kat. čís.: 513297
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem
Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid displacement pycnometer
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-5
Kat. čís.: 513298
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem
Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-6
Kat. čís.: 513299
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastických práškových nátěrových hmot při dané teplotě
Coating powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating powders at a given temperature
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-8
Kat. čís.: 513816
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování
Coating powders - Part 8: Assessment of the storage stability of thermosetting powders
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-14
Kat. čís.: 508838
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Slovník
Coating powders - Part 14: Vocabulary
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8130-1
Kat. čís.: 508110
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou
Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-7
Kat. čís.: 508111
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování
Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-11
Kat. čís.: 508112
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině
Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-12
Kat. čís.: 508113
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility
Coating powders - Part 12: Determination of compatibility
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-13
Kat. čís.: 508114
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí
Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8130-9
Kat. čís.: 57820
Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování
Coating powders - Part 9: Sampling
Třídící znak: 673151Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17  Další strana >>