VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 355 produktů
Aktuální strana 16 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20567-2
Kat. čís.: 518020
Nová
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
Třídící znak: 673113Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20567-2
Kat. čís.: 502470
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 2: Single-impact test with a guided impact body
Třídící znak: 673113Datum vydání: 01.08.2017Datum zrušení: 01.01.2024 Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20567-3
Kat. čís.: 92430
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa
Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 3: Single-impact test with a free-flying impact body
Třídící znak: 673113Datum vydání: 01.05.2013  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2884-1
Kat. čís.: 76786
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 1: Viskozimetr se systémem kužel-deska pracující za vysoké smykové rychlosti
Paints and varnishes - Determination of viscosity using rotary viscometers - Part 1: Cone-and-plate viscometer operated at a high rate of shear
Třídící znak: 673114Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2884-2
Kat. čís.: 76787
Nátěrové hmoty - Stanovení viskozity rotačními viskozimetry - Část 2: Vřetenový nebo kuličkový viskozimetr pracující za specifikované smykové rychlosti
Paints and varnishes - Determination of viscosity using rotary viscometers - Part 2: Disc or ball viscometer operated at a specified speed
Třídící znak: 673114Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15711
Kat. čís.: 72975
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci
Paints and varnishes - Determination of resistance to cathodic disbonding of coatings exposed to sea water
Třídící znak: 673115Datum vydání: 01.08.2005    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15710
Kat. čís.: 76750
Nátěrové hmoty - Korozní zkoušky střídavým ponorem v pufrovaném roztoku chloridu sodného
Paints and varnishes - Corrosion testing by alternate immersion in and removal from a buffered sodium chloride solution
Třídící znak: 673116Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16474-1
Kat. čís.: 96114
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecný návod
Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance
Třídící znak: 673117Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16474-2
Kat. čís.: 96116
Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps
Třídící znak: 673117Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516879)Cena: 131 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023  
  
ČSN EN ISO 16474-3
Kat. čís.: 513071
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps
Třídící znak: 673117Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16474-4
Kat. čís.: 96113
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem
Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 4: Open-flame carbon-arc lamps
Třídící znak: 673117Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 17463
Kat. čís.: 514787
Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou
Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique
Třídící znak: 673118Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11997-1
Kat. čís.: 504866
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid
Třídící znak: 673120Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11997-2
Kat. čís.: 95342
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření
Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/ UV light
Třídící znak: 673120Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15110
Kat. čís.: 504867
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
Paints and varnishes - Artificial weathering including acidic deposition
Třídící znak: 673122Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 19840
Kat. čís.: 93517
Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces
Třídící znak: 673130Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 28199-1
Kat. čís.: 513652
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 1: Vocabulary and preparation of test panels
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 28199-2
Kat. čís.: 514157
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 28199-3
Kat. čís.: 514158
Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti
Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 3: Assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power
Třídící znak: 673131Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 395 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 29601
Kat. čís.: 89371
Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru
Paints and varnishes - Corrosion protection by protective paint systems - Assessment of porosity in a dry film
Třídící znak: 673132Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  16 17 18  Další strana >>