VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 6 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 927-3
Kat. čís.: 508972
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-13
Kat. čís.: 508973
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 13: Assessment of resistance to impact of a coating on a wooden substrate
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-10
Kat. čís.: 509736
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 10: Resistance to blocking of paints and varnishes on wood
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-7
Kat. čís.: 510511
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 7: Assessment of knot staining resistance of wood coatings
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-11
Kat. čís.: 510512
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 11: Assessment of air inclusions/microfoam in coating films
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 927-8
Kat. čís.: 510122
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 8: Determination of the adhesion on wood after water exposure by a double-X-cut test
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 927-9
Kat. čís.: 507420
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pulloff strength after water exposure
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-6
Kat. čís.: 506658
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 927-2
Kat. čís.: 97815
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 2: Performance specification
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 927-1
Kat. čís.: 93667
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 1: Klasifikace a volba
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 927-5
Kat. čís.: 78187
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability
Třídící znak: 672010Datum vydání: 01.08.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16360
Kat. čís.: 513179
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate
Třídící znak: 672013Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16498
Kat. čís.: 98979
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of tannin staining
Třídící znak: 672015Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16969
Kat. čís.: 501067
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of end grain sealing performance
Třídící znak: 672017Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-3
Kat. čís.: 80881
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 3: Determination of liquid water permeability
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.07.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-11
Kat. čís.: 65944
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 11: Methods of conditioning before testing
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73196)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN EN 1062-6
Kat. čís.: 65945
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 6: Stanovení propustnosti oxidu uhličitého
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 6: Determination of carbon dioxide permeability
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1062-7
Kat. čís.: 71584
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 7: Determination of crack bridging properties
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1062-1
Kat. čís.: 71585
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 1: Klasifikace
Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification
Třídící znak: 672020Datum vydání: 01.02.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 7143
Kat. čís.: 79338
Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv
Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders
Třídící znak: 672030Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>