VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 7 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15457
Kat. čís.: 96210
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi
Třídící znak: 672031Datum vydání: 01.01.2015Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15457
Kat. čís.: 514991
Nová
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi
Třídící znak: 672031Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15458
Kat. čís.: 514990
Nová
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against algae
Třídící znak: 672032Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15458
Kat. čís.: 96211
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas
Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against algae
Třídící znak: 672032Datum vydání: 01.01.2015Datum zrušení: 01.10.2022 Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-1
Kat. čís.: 76115
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 1: Centrifuge method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-2
Kat. čís.: 76116
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 2: Ashing method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14680-3
Kat. čís.: 76117
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda
Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 3: Filtration method
Třídící znak: 672040Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15060
Kat. čís.: 77018
Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru
Paints and varnishes - Guide for the classification and selection of coating systems for wood based materials in furniture for interior use
Třídící znak: 672050Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13300
Kat. čís.: 63528
Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
Paints and varnishes - Water-borne coating materials and coating systems for interior walls and ceilings - Classification
Třídící znak: 673000Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 71537)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2004  
  
ČSN EN ISO 23321
Kat. čís.: 512083
Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení
Solvents for paints and varnishes - Demineralized water for industrial applications - Specification and test methods
Třídící znak: 673001Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-1
Kat. čís.: 500429
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-4
Kat. čís.: 502914
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 4: Examples of spectra of polymer-coated and uncoated specimens
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-2
Kat. čís.: 500428
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 2: Collection of data
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-3
Kat. čís.: 500522
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 3: Processing and analysis of data from dummy cells
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15528
Kat. čís.: 512318
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling
Třídící znak: 673007Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 23270
Kat. čís.: 15927
Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení
Paints and varnishes and their raw materials. Temperatures and humidities for conditioning and testing
Třídící znak: 673008Datum vydání: 01.03.1994    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1514
Kat. čís.: 502024
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
Paints and varnishes - Standard panels for testing
Třídící znak: 673009Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1513
Kat. čís.: 87266
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků
Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples
Třídící znak: 673010Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13076
Kat. čís.: 510206
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings
Třídící znak: 673011Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2811-2
Kat. čís.: 88358
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>