VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 10 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 4629-2
Kat. čís.: 500992
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 2: Titrimetric method using a catalyst
Třídící znak: 673041Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4629-3
Kat. čís.: 511548
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 3: Rychlá zkouška
Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 3: Rapid test
Třídící znak: 673041Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3681
Kat. čís.: 507418
Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda
Binders for paints and varnishes - Determination of saponification value - Titrimetric method
Třídící znak: 673042Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15234
Kat. čís.: 87712
Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře
Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting coatings and melamine foams - Determination of the steadystate concentration of formaldehyde in a small test chamber (ISO 15234:1999)
Třídící znak: 673043Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11908
Kat. čís.: 52750
Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908 : 1996)
Binders for paints and varnishes - Amino resins - General methods of test (ISO 11908:1996)
Třídící znak: 673045Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11909
Kat. čís.: 78443
Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody
Binders for paints and varnishes - Polyisocyanate resins - General methods of test (ISO 11909:2007)
Třídící znak: 673046Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11668
Kat. čís.: 64718
Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody
Binders for paints and varnishes - Chlorinated polymerization resins - General methods of test
Třídící znak: 673047Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15880
Kat. čís.: 72240
Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů
Paints, varnishes and binders - Determination of MEQ value of water-based coating materials and binders
Třídící znak: 673048Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16805
Kat. čís.: 74016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu
Binders for paints and varnishes - Determination of glass transition temperature
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-1
Kat. čís.: 79300
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 1: General method for extraction of biocides (ISO 15181-1:2007)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-2
Kat. čís.: 79301
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 2: Determination of copper-ion concentration in the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-2:2007)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-3
Kat. čís.: 79302
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 3: Calculation of the zinc ethylenebis( dithiocarbamate) (zineb) release rate by determination of the concentration of ethylenethiourea in the extract (ISO 15181- 3:2007)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-5
Kat. čís.: 81632
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 5: Calculation of the tolylfluanid and dichlofluanid release rate by determination of the concentration of dimethyltolylsulfamide (DMST) and dimethylphenylsulfamide (DMSA) in the extract (ISO 15181-5:2008)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-4
Kat. čís.: 82150
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 4: Determination of pyridinetriphenylborane (PTPB) concentration in the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-4:2008)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-6
Kat. čís.: 95983
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the extract
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6744-1
Kat. čís.: 71700
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 1: General methods of test
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-2
Kat. čís.: 71701
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 2: Determination of phthalic anhydride content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-3
Kat. čís.: 71702
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 3: Determination of unsaponifiable matter content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-4
Kat. čís.: 71703
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 4: Determination of fatty acid content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10890
Kat. čís.: 87612
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci
Paints and varnishes - Modelling of biocide release rate from antifouling paints by mass-balance calculation
Třídící znak: 673051Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>