VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 339 produktů
Aktuální strana 12 z 17

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20266
Kat. čís.: 512084
Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)
Paints and varnishes - Determination of image clarity (degree of sharpness of reflected or transmitted image)
Třídící znak: 673064Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13803
Kat. čís.: 96630
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°
Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 20 degrees
Třídící znak: 673065Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2813
Kat. čís.: 99261
Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees
Třídící znak: 673066Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16925
Kat. čís.: 514994
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou
Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting
Třídící znak: 673067Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22969
Kat. čís.: 512264
Nátěrové hmoty - Stanovení odrazivosti slunečního záření
Paints and varnishes - Determination of solar reflectance
Třídící znak: 673068Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16492
Kat. čís.: 96684
Nátěrové hmoty - Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
Paints and varnishes - Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings
Třídící znak: 673069Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1248
Kat. čís.: 81198
Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody
Iron oxide pigments - Specifications and methods of test (ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007)
Třídící znak: 673070Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83662)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2009  
  
ČSN EN ISO 21227-3
Kat. čís.: 78876
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 3: Hodnocení delaminace a koroze podél řezu
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 3: Evaluation of delamination and corrosion around a scribe (ISO 21227-3:2007)
Třídící znak: 673070Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21227-4
Kat. čís.: 81197
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 4: Vyhodnocení nitkové koroze
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 4: Evaluation of filiform corrosion (ISO 21227-4:2008)
Třídící znak: 673070Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21227-1
Kat. čís.: 69829
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 1: Všeobecný návod
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 1: General guidance
Třídící znak: 673070Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21227-2
Kat. čís.: 77975
Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky
Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 2: Evaluation procedure for multiimpact stone-chipping test
Třídící znak: 673070Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4628-6
Kat. čís.: 90438
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-10
Kat. čís.: 500786
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena bude stanovena
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-2
Kat. čís.: 500781
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-3
Kat. čís.: 500782
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-4
Kat. čís.: 500783
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 4: Assessment of degree of cracking
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-5
Kat. čís.: 500784
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 5: Assessment of degree of flaking
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-7
Kat. čís.: 500785
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4628-1
Kat. čís.: 500780
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and designation system
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 507220)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2019  
  
ČSN EN ISO 4628-8
Kat. čís.: 93147
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect
Třídící znak: 673071Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  12 13 14 15 16 17  Další strana >>