TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 546 produktů
Aktuální strana 2 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 1144
Kat. čís.: 506704
Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)
Textiles - Universal system for designating linear density (Tex System)
Třídící znak: 800050Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 139
Kat. čís.: 73948
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení
Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing
Třídící znak: 800056Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 89891)Cena: 115 Kč
 
 Vydána: 01.01.2012  
  
ČSN 80 0059
Kat. čís.: 31487
Textilie. Stanovení elektrického odporu
Textiles. Determination of the electrical resistance
Třídící znak: 800059Datum vydání: 01.06.1986    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 5089
Kat. čís.: 15276
Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky
Textiles. Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing
Třídící znak: 800064Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501901)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.03.2017  
  
ČSN EN ISO 3071
Kat. čís.: 510898
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
Textiles - Determination of pH of aqueous extract
Třídící znak: 800066Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20743
Kat. čís.: 514076
Textilie - Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků
Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products
Třídící znak: 800068Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18184
Kat. čís.: 510841
Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
Textiles - Determination of antiviral activity of textile products
Třídící znak: 800069Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 12751
Kat. čís.: 58537
Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám
Textiles - Sampling of fibres, yarns and fabrics for testing
Třídící znak: 800070Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0073
Kat. čís.: 31489
Pojmy používané při zkoušení textilií tahem
General definitions for tensile strength testing of textiles
Třídící znak: 800073Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 80 0080
Kat. čís.: 31491
Diely odevných výrobkov. Termíny a definície
Parts of clothing. Terms and definitions
Třídící znak: 800080Datum vydání: 01.09.1990    Cena: 171 Kč
  
ČSN EN ISO 105-X18
Kat. čís.: 80776
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X18: Zjišťování možnosti fenolického žloutnutí materiálů
Textiles - Tests for colour fastness - Part X18: Assessment of the potential to phenolic yellowing of materials
Třídící znak: 800102Datum vydání: 01.04.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-E16
Kat. čís.: 80218
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E16: Stálobarevnost nábytkových textilií vůči pokapání vodou
Textiles - Tests for colour fastness - Part E16: Colour fastness to water spotting on upholstery fabrics
Třídící znak: 800104Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0110
Kat. čís.: 5690
Švy a šití. Názvosloví a označování
Seams and stitching. Terminology and marking
Třídící znak: 800110Datum vydání: 03.09.1970    Cena: 323 Kč
  
ČSN ISO 4915
Kat. čís.: 16021
Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie
Textiles. Stitch types. Classification and terminology
Třídící znak: 800111Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 391 Kč
  
ČSN EN ISO 105-A11
Kat. čís.: 92407
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání
Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fasness grades by digital imaging techniques
Třídící znak: 800114Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 105-G02
Kat. čís.: 53070
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech
Textiles - Tests for colour fastness - Part G02: Colour fastness to burnt-gas fumes
Třídící znak: 800118Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85192)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 20105-A02
Kat. čís.: 17367
Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993)
Textiles. Tests for colour fastness. Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)
Třídící znak: 800119Datum vydání: 01.04.1995    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-A01
Kat. čís.: 86533
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení
Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing
Třídící znak: 800120Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-A03
Kat. čís.: 510176
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění
Textiles - Test for colour fastness - Part A03: Grey scale for assessing staining
Třídící znak: 800121Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X10
Kat. čís.: 50781
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X10: Hodnocení migrace textilních barviv do polyvinylchloridovaných převrstvení
Textiles - Tests for colour fastness - Part X10: Assessment of migration of textile colours into polyvinyl chloride coatings
Třídící znak: 800122Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>