LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 16 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 6049-003
Kat. čís.: 506356
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 003: Braided, tubular, expandable - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-005
Kat. čís.: 97350
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 005: Sleeve flexible, post installation - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-008
Kat. čís.: 504309
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 008: Selfwrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from -55 °C to 200 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-004
Kat. čís.: 509026
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 004: Braided, tubular, high expandable - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-407
Kat. čís.: 508529
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 407: Mark adherence and print permanence
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-305
Kat. čís.: 508531
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 305: Fluid absorption
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2812
Kat. čís.: 508532
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů
Aerospace series - Stripping of electric cables
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-402
Kat. čís.: 507845
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti
Aerospace Series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 402: Bending properties
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-100
Kat. čís.: 98370
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-401
Kat. čís.: 515506
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 401: Oblast rozšíření
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 401: Expansion range
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-303
Kat. čís.: 504308
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 303: Resistance to fluids
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-202
Kat. čís.: 502221
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 202: Dimensions and mass
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-304
Kat. čís.: 502882
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 304: Flammability
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-302
Kat. čís.: 502883
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 302: High temperature exposure
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-301
Kat. čís.: 502884
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 301: Sun light exposure
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-502
Kat. čís.: 97348
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 502: Resistance to electrical arcs
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-308
Kat. čís.: 97349
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-504
Kat. čís.: 96465
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 504: Temperature rise within a loom due to self-heating when protected by a sleeve
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-406
Kat. čís.: 95972
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 406: Vibration
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6059-601
Kat. čís.: 95973
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 601: Open and close
Třídící znak: 311712Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>