LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 19 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2713-012
Kat. čís.: 514767
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver-plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-705
Kat. čís.: 514766
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 705: Contrast measurement
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-512
Kat. čís.: 512546
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-513
Kat. čís.: 510384
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 513: Deformation resistance (Installation with plastic cable ties)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-307
Kat. čís.: 98369
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 307: Corona extinction voltage
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-418
Kat. čís.: 508366
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 418: Thermal endurance for conductors
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-416
Kat. čís.: 75220
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 416: Thermal stability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-408
Kat. čís.: 75222
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 408: Fire resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-706
Kat. čís.: 75017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 706: Laser markability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-415
Kat. čís.: 75020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 415: Rapid change of temperature
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-414
Kat. čís.: 75021
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 414: Differential scanning calorimeter (DSC test)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-306
Kat. čís.: 75024
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 306: Continuity of conductors
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-302
Kat. čís.: 76450
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 302: Voltage proof test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-203
Kat. čís.: 76324
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 203: Dimensions
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-501
Kat. čís.: 76563
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 501: Dynamic cut-through
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-703
Kat. čís.: 64646
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Stálost označení výrobce
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 703: Permanence of manufacturer's marking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-702
Kat. čís.: 64647
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 702: Schopnost znovu natáhnout stínění
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 702: Screen pushback capability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-305
Kat. čís.: 64652
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti přetížení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 305: Overload resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-202
Kat. čís.: 64655
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Hmotnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 202: Mass
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-503
Kat. čís.: 64559
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Opotřebení odřením
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 503: Scrape abrasion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>