LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 22 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-602
Kat. čís.: 79855
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 602: Toxicity
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-507
Kat. čís.: 79853
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 507: Adherence of plating
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-506
Kat. čís.: 79852
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 506: Plating continuity
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-704
Kat. čís.: 79857
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 704: Flexibility
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-601
Kat. čís.: 79908
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-508
Kat. čís.: 79937
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 508: Plating thickness
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-505
Kat. čís.: 91123
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-812
Kat. čís.: 84820
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 812: Return loss (VSWR)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-515
Kat. čís.: 84806
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 515: Crush resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-407
Kat. čís.: 84804
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-511
Kat. čís.: 72800
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 511: Combined test: temperature, altitude and vibration
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-510
Kat. čís.: 72801
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 510: Strength of signal contact terminals
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-509
Kat. čís.: 72802
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 509: Insertion and extraction forces of signal contact terminals
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-508
Kat. čís.: 72803
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 508: Centrifugal acceleration
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-507
Kat. čís.: 72804
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 507: Mechanical shocks
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-506
Kat. čís.: 72805
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 506: Vibration performance
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-505
Kat. čís.: 72806
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 505: Strength of main terminals
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-504
Kat. čís.: 72807
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 504: Strength of mounting elements
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-503
Kat. čís.: 72808
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 503: Strength of actuating components
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-502
Kat. čís.: 72809
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 502: Operating forces
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>