LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2873 produktů
Aktuální strana 22 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-707
Kat. čís.: 504317
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 707: Stabilization of assembly
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-801
Kat. čís.: 65675
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 801: Capacitance per unit length
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-802
Kat. čís.: 83725
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 802: Capacitance unbalance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-803
Kat. čís.: 65673
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 803: Capacitance variation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-804
Kat. čís.: 65672
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 804: Velocity of propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-805
Kat. čís.: 65671
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 805: Characteristic impedance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-806
Kat. čís.: 65670
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 806: Attenuation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-807
Kat. čís.: 65669
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 807: Transfer impedance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-808
Kat. čís.: 65668
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 808: Cross-talk
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-809
Kat. čís.: 83885
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 809: Resistance unbalance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-810
Kat. čís.: 83726
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 810: Structural return loss
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-811
Kat. čís.: 83883
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 811: Unbalance attenuation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-812
Kat. čís.: 84820
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 812: Return loss (VSWR)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2032
Kat. čís.: 58669
Letectví a kosmonautika - Teplu odolné vodiče pro letadlo
Heat-resisting equipment wire for aircraft
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-100
Kat. čís.: 72706
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-201
Kat. čís.: 72705
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 201: Visual inspection
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-202
Kat. čís.: 72707
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 202: Dimensions and masses
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-301
Kat. čís.: 72828
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 301: Voltage drop
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-302
Kat. čís.: 72827
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 302: Insulation resistance
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-303
Kat. čís.: 72826
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 303: Dielectric strength
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>