LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2851 produktů
Aktuální strana 30 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2349-310
Kat. čís.: 77664
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 310: Rupture
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-312
Kat. čís.: 77665
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 312: Electrical service life - Mixed load
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-304
Kat. čís.: 77658
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 304: Operate and release time
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-309
Kat. čís.: 77663
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 309: Exported spikes
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-307
Kat. čís.: 77661
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 307: Contact voltage drop
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-308
Kat. čís.: 77662
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 308: Coil current
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-413
Kat. čís.: 78974
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 413: Vibration, sinusoidal and random
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-601
Kat. čís.: 78971
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 601: Compass safety distance
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-414
Kat. čís.: 78973
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 414: Mechanical shock
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-412
Kat. čís.: 78975
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 412: Seal
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-411
Kat. čís.: 78976
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 411: Temperature change
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-415
Kat. čís.: 78972
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 415: Acceleration
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-410
Kat. čís.: 78977
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 410: Mould
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-409
Kat. čís.: 78978
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 409: Ozone resistance
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-001
Kat. čís.: 515785
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro spínací zařízení
Aerospace series - Requirements and test procedures for switching devices
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 487 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2593-001
Kat. čís.: 97332
Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Bases for 10 A electromagnetic plug-in relays, two and four poles double thrown - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311762Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 4084
Kat. čís.: 58675
Letectví a kosmonautika - Opravitelné stykače (netěsněné hermeticky) - Výkonostní požadavky
Aircraft - Repairable contactors (not hermatically sealed) - performance requirements
Třídící znak: 311770Datum vydání: 01.11.2000Datum zrušení: 01.05.2023   Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8816
Kat. čís.: 58666
Letectví a kosmonautika - Dálkové ovládání polovodičových stykačů - Všeobecné požadavky
Aircraft - Solid-state remote power controllers - General requirements
Třídící znak: 311775Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 10296
Kat. čís.: 58667
Letectví a kosmonautika - Hybridní dálkově ovládané stykače - Všeobecné požadavky
Aircraft - Hybrid remote power controllers - General requirements
Třídící znak: 311776Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4645-004
Kat. čís.: 85394
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku
Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by threaded ring, self-locking 1,25 mm diameter ferrule with removable alignment sleeve holder - Part 004: Jam nut receptacle - Product standard
Třídící znak: 311777Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Další strana >>