LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2867 produktů
Aktuální strana 26 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 4608-003
Kat. čís.: 90963
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 003: DN family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-004
Kat. čís.: 98371
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 004: DW family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-005
Kat. čís.: 90967
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family - Lightweight two-core gauge 24 for data transmission - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-001
Kat. čís.: 508345
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-002
Kat. čís.: 84819
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 002: General
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-003
Kat. čís.: 509209
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WZ - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-004
Kat. čís.: 80475
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 004: Cable, microcoaxial, high immunity, 50 Ohms, 200 °C, type WS - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-005
Kat. čís.: 98779
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 005: Cable, coaxial, 75 ohmx, 200 °C, type WL - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-006
Kat. čís.: 509208
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510670)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN 4604-007
Kat. čís.: 509721
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510671)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN 4604-008
Kat. čís.: 84818
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Kabel koaxiální, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 008: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C., Type WD - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-009
Kat. čís.: 502647
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 009: Cable, coaxial, light weight, 50 ohms, 180 °C, type KW (light WN) - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-010
Kat. čís.: 506122
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 010 : Cable, coaxial, light weight, 50 Ohms, 200 °C, type KX (light WD) - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2495
Kat. čís.: 18587
Letectví a kosmonautika. Jednopólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku
Aerospace series. Single-pole circuit breakers temperature compensated rated currents up to 25 A. Product standard
Třídící znak: 311735Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 2592
Kat. čís.: 18588
Letectví a kosmonautika. Třípólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku
Aerospace series. Three-pole circuit breakers temperature compensated rated currents up to 25 A. Product standard
Třídící znak: 311736Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 4612-002
Kat. čís.: 508768
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 002: Genera
Třídící znak: 311737Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4612-003
Kat. čís.: 509035
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 003: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311737Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4612-004
Kat. čís.: 508767
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311737Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4612-005
Kat. čís.: 508766
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 005: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket without screen - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311737Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4612-006
Kat. čís.: 508765
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 006: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications, with jacket and screen (braid) - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311737Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Další strana >>