LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2851 produktů
Aktuální strana 29 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 4838-004
Kat. čís.: 506103
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku
Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 004: With signal contact - Product standard
Třídící znak: 311757Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4838-001
Kat. čís.: 506115
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311757Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4838-005
Kat. čís.: 508375
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Aerospace series - Arc fault circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz Constant Frequency - Part 005: With polarized signal contact - Product standard
Třídící znak: 311757Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4839-001
Kat. čís.: 506594
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Arc fault circuit breakers, three-poles, temperature compensated, rated current 3 A to 25 A - 115 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311758Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 358 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4839-003
Kat. čís.: 506595
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku
Aerospace series - Arc Fault Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 3 A to 25 A, 115/200 V a.c. 400 Hz constant frequency - Part 003: Without auxiliary contacts - Product standard
Třídící znak: 311758Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 1466
Kat. čís.: 58672
Letectví a kosmonautika - Ručně ovládané páčkové spínače pro letadlo - Výkonostní požadavky
Lever-operated manual switches for aircraft - Perfomance requirements
Třídící znak: 311760Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 245 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-306
Kat. čís.: 77660
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 306: Overload d.c. and a.c.
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-301
Kat. čís.: 77655
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 301: Pick-up and drop-out voltage
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-302
Kat. čís.: 77656
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 302: Insulation resistance
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-303
Kat. čís.: 77657
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 303: Dielectric strength
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-305
Kat. čís.: 77659
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 305: Bounce time
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 195 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-201
Kat. čís.: 77653
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 201: Visual inspection
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-202
Kat. čís.: 77654
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 202: Examination of dimensions and mass
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-407
Kat. čís.: 77672
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 407: Cold/low pressure and moist heat
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-319
Kat. čís.: 77669
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 319: Miss test
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-402
Kat. čís.: 77670
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 402: Corrosion, salt spray
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-405
Kat. čís.: 77671
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 405: Fluid resistance
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-317
Kat. čís.: 77667
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 317: Service life of coil switching device
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-318
Kat. čís.: 77668
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 318: Pick-up voltage at high temperature and drop-out voltage at low temperature
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2349-316
Kat. čís.: 77666
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém zatěžování)
Aerospace series - Requirements and test procedures for relays and contactors - Part 316: Mechanical life (Endurance at reduced load)
Třídící znak: 311761Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 131 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Další strana >>