LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 23 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3841-501
Kat. čís.: 72810
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 501: Actuator button travel
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-407
Kat. čís.: 72811
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 407: Temperature variation
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-406
Kat. čís.: 72812
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 406: Flammability
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-405
Kat. čís.: 72813
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 405: Fluid resistance
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-404
Kat. čís.: 72814
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 404: Explosion proofness
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-403
Kat. čís.: 72815
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 403: Humidity
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-402
Kat. čís.: 72816
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 402: Corrosion
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-401
Kat. čís.: 72817
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 401: Sand and dust
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-308
Kat. čís.: 72818
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 308: Lightning
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-307
Kat. čís.: 72822
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 307: Performance with a locked tripping system
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-306
Kat. čís.: 72823
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 306: Service life
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-305
Kat. čís.: 72824
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 305: Short-circuit performance
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-304
Kat. čís.: 72825
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 304: Tripping points
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-303
Kat. čís.: 72826
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 303: Dielectric strength
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-302
Kat. čís.: 72827
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 302: Insulation resistance
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-301
Kat. čís.: 72828
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 301: Voltage drop
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-201
Kat. čís.: 72705
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 201: Visual inspection
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-100
Kat. čís.: 72706
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3841-202
Kat. čís.: 72707
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti
Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 202: Dimensions and masses
Třídící znak: 311726Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2714-012
Kat. čís.: 75027
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 012: DM family, screened (braided) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311727Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Další strana >>