LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 25 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2267-005
Kat. čís.: 76564
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 C and 260 C - Part 005: UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2267-012
Kat. čís.: 98769
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 012: DZ family, single UV laser printable for use in low pressure atmosphere - Product standard
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2267-011
Kat. čís.: 98770
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 011: DZA family, single and multicore assembly for use in low pressure atmosphere - Product standard
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2267-002
Kat. čís.: 98771
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 002: General
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2267-009
Kat. čís.: 505353
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2267-010
Kat. čís.: 507601
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311729Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2350
Kat. čís.: 18738
Letectví a kosmonautika. Jističe. Technická specifikace
Aerospace series. Circuit breakers. Technical specification
Třídící znak: 311730Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 2235
Kat. čís.: 98805
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace
Aerospace series - Single and multicore electrical cables, screened and jacketed - Technical specification
Třídící znak: 311731Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2346-005
Kat. čís.: 504319
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard
Třídící znak: 311732Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2346-004
Kat. čís.: 76556
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 004: DN family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard
Třídící znak: 311732Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2346-003
Kat. čís.: 76557
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 003: DL family, single core - Product standard
Třídící znak: 311732Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2346-002
Kat. čís.: 76558
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 002: General
Třídící znak: 311732Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-002
Kat. čís.: 76559
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 002: General
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-003
Kat. čís.: 90963
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 003: DN family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-005
Kat. čís.: 90967
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family - Lightweight two-core gauge 24 for data transmission - UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-004
Kat. čís.: 98371
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 004: DW family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4608-001
Kat. čís.: 508371
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311733Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-001
Kat. čís.: 508345
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4604-007
Kat. čís.: 509721
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510671)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
ČSN EN 4604-006
Kat. čís.: 509208
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM - Product standard
Třídící znak: 311734Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 510670)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2020  
  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>