LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2873 produktů
Aktuální strana 21 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-507
Kat. čís.: 79853
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 507: Adherence of plating
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-508
Kat. čís.: 79937
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 508: Plating thickness
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-509
Kat. čís.: 65702
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 509: Solderability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-510
Kat. čís.: 65701
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 510: Tensile strength and elongation of extruded insulation, sheath and jacket material
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-511
Kat. čís.: 65700
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 511: Cable-to-cable abrasion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-512
Kat. čís.: 512546
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 512: Flexure endurance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-513
Kat. čís.: 510384
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 513: Deformation resistance (Installation with plastic cable ties)
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-514
Kat. čís.: 95982
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-515
Kat. čís.: 84806
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání
Aerospace series - Cable, electrical, aircraft use - Test methods - Part 515: Crush resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-601
Kat. čís.: 79908
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 601: Smoke density
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-602
Kat. čís.: 79855
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 602: Toxicity
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-603
Kat. čís.: 506360
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 603: Resistance to wet arc tracking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-604
Kat. čís.: 504730
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-605
Kat. čís.: 504732
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-701
Kat. čís.: 504322
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability and adherence of insulation to the conductor
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-702
Kat. čís.: 64647
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 702: Schopnost znovu natáhnout stínění
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 702: Screen pushback capability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-703
Kat. čís.: 64646
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Stálost označení výrobce
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 703: Permanence of manufacturer's marking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-704
Kat. čís.: 79857
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 704: Flexibility
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-705
Kat. čís.: 514766
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 705: Contrast measurement
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-706
Kat. čís.: 75017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 706: Laser markability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>