LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 21 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-804
Kat. čís.: 65672
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 804: Velocity of propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-803
Kat. čís.: 65673
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 803: Capacitance variation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-801
Kat. čís.: 65675
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 801: Capacitance per unit length
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-511
Kat. čís.: 65700
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 511: Cable-to-cable abrasion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-808
Kat. čís.: 65668
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 808: Cross-talk
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-807
Kat. čís.: 65669
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 807: Transfer impedance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-806
Kat. čís.: 65670
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 806: Attenuation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-811
Kat. čís.: 83883
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 811: Unbalance attenuation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-809
Kat. čís.: 83885
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 809: Resistance unbalance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 2032
Kat. čís.: 58669
Letectví a kosmonautika - Teplu odolné vodiče pro letadlo
Heat-resisting equipment wire for aircraft
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-417
Kat. čís.: 83892
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 417: Fire resistance of cables confined inside a harness
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-802
Kat. čís.: 83725
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 802: Capacitance unbalance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-810
Kat. čís.: 83726
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 810: Structural return loss
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-411
Kat. čís.: 506120
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-603
Kat. čís.: 506360
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 603: Resistance to wet arc tracking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-514
Kat. čís.: 95982
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-701
Kat. čís.: 504322
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability and adherence of insulation to the conductor
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-707
Kat. čís.: 504317
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 707: Stabilization of assembly
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-605
Kat. čís.: 504732
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 605: Wet short circuit test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-604
Kat. čís.: 504730
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 604: Resistance to dry arc propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>