LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 20 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3475-502
Kat. čís.: 64561
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Šíření zářezu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 502: Notch propagation
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-410
Kat. čís.: 64562
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Tepelná odolnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal endurance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-409
Kat. čís.: 64563
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 409: Stárnutí bez přístupu vzduchu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 409: Air-excluded ageing
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-406
Kat. čís.: 64564
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybem při nízké teplotě
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 406: Cold bend test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-405
Kat. čís.: 64565
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Ohyb při okolní teplotě
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 405: Bending at ambient temperature
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-404
Kat. čís.: 64566
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Tepelný ráz
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-403
Kat. čís.: 64567
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 403: Odolnost proti slepení
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 403: Delamination and blocking
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-402
Kat. čís.: 64568
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Smrštění a delaminace
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 402: Shrinkage and delamination
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-401
Kat. čís.: 64569
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test Methods - Part 401: Accelerated ageing
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-304
Kat. čís.: 64570
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 304: Povrchový odpor
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 304: Surface resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-303
Kat. čís.: 64571
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Isolační odpor
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 303: Insulation resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-301
Kat. čís.: 64572
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Elektrický odpor na jednotku délky
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 301: Ohmic resistance per unit length
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-201
Kat. čís.: 64573
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 201: Visual examination
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-504
Kat. čís.: 64575
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkoušení krutem
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 504: Torsion
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.08.2002    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-100
Kat. čís.: 87782
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 100: General
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-510
Kat. čís.: 65701
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 510: Tensile strength and elongation of extruded insulation, sheath and jacket material
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-509
Kat. čís.: 65702
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 509: Solderability
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-413
Kat. čís.: 65704
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 413: Wrap back test
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-412
Kat. čís.: 65705
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 412: Humidity resistance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3475-805
Kat. čís.: 65671
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 805: Characteristic impedance
Třídící znak: 311725Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>