LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 18 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 3375-004
Kat. čís.: 80471
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 004: Double braid - 77 Ohms - Type WJ - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3375-003
Kat. čís.: 80467
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 003: Single braid - 77 Ohms - Type KG - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3375-005
Kat. čís.: 80466
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 005: Double braid + metallic layer - 77 Ohms - Type WV - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3375-008
Kat. čís.: 83893
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 008: Single braid - Star Quad 100 ohms - Type KD - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3375-007
Kat. čís.: 501379
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 007: Double braid - 77 Ohms - Type WW - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3375-009
Kat. čís.: 501380
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku
Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 009: Single braid - CAN Bus - 120 ohms - Type WX - Product standard
Třídící znak: 311718Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2084
Kat. čís.: 506126
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace
Aerospace series - Cables, electrical, general purpose, with conductors in copper or copper alloy - Technical specification
Třídící znak: 311719Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2083
Kat. čís.: 64105
Letectví a kosmonautika - Vodiče z mědi a slitin mědi pro elektrické kabely - Výrobková norma
Aerospace series - Copper and copper alloys conductors for electrical cables - Product standard
Třídící znak: 311721Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 4434
Kat. čís.: 75260
Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance)
Aerospace series - Copper or copper alloy lightweight conductors for electrical cables - Product standard (Normal and tight tolerances)
Třídící znak: 311722Datum vydání: 01.05.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3719
Kat. čís.: 506114
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku
Aerospace series - Aluminium or aluminium alloy conductors for electrical cables - Product standard
Třídící znak: 311723Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-007
Kat. čís.: 75418
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 007: Screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-003
Kat. čís.: 75419
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 003: Screened (spiral) and jacketed, ink jet printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-011
Kat. čís.: 76852
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 011: Silver plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-009
Kat. čís.: 76853
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 009: Screened (spiral) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-005
Kat. čís.: 76854
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 005: Screened (spiral) and jacketed, CO2 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-002
Kat. čís.: 76855
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 002: Screened and jacketed - General
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.01.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-010
Kat. čís.: 77196
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 010: Screened (braided) and jacketed, YAG X3 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-008
Kat. čís.: 77197
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 008: Screened (braided) and jacketed, UV laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-006
Kat. čís.: 77198
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 006: Screened (braided) and jacketed, CO2 laser printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2713-004
Kat. čís.: 77199
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 004: Screened (braided) and jacketed, ink jet printable - Product standard
Třídící znak: 311724Datum vydání: 01.02.2007    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Další strana >>