LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2850 produktů
Aktuální strana 15 z 143

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 2608
Kat. čís.: 75525
Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30'
Aerospace series - Installation and removal requirements for 8° 30' adaptors, threaded, with lockring
Třídící znak: 311555Datum vydání: 01.07.2006    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2645
Kat. čís.: 75526
Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry
Aerospace series - Lockrings for adaptors, threaded, with lockring - Dimensions
Třídící znak: 311556Datum vydání: 01.07.2006    Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2606
Kat. čís.: 84455
Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání
Aerospace series - 60° interface for adaptors, threaded, with lockring - Geometric configuration
Třídící znak: 311557Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3706
Kat. čís.: 91274
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086
Aerospace series - Headless threaded plugs, cross recess, in aluminium alloy 5086
Třídící znak: 311560Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3707
Kat. čís.: 91273
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory
Aerospace series - Headless threaded plugs - Installation holes
Třídící znak: 311561Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6123
Kat. čís.: 500385
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma
Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type - Extra fine thread pitch - Inch series - Design standard
Třídící znak: 311565Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6126
Kat. čís.: 506112
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma
Aerospace series - Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series - Inch series - Design standard
Třídící znak: 311566Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2282
Kat. čís.: 18737
Letectví a kosmonautika. Vlastnosti elektrických soustav letadel
Aerospace series. Characteristics of aircraft electrical supplies
Třídící znak: 311700Datum vydání: 01.01.1996    Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2042
Kat. čís.: 58680
Letectví a kosmonautika - Schémata leteckých elektrických obvodů
Aircraft electrical circuit diagrams
Třídící znak: 311705Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3830
Kat. čís.: 514768
Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení
Aerospace series - Electrical system - Load analysis
Třídící znak: 311706Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3371
Kat. čís.: 508773
Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace
Aerospace series - Electrical bonding - Technical specification
Třídící znak: 311707Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3838
Kat. čís.: 515495
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů
Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical cables
Třídící znak: 311708Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4650
Kat. čís.: 86523
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser
Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser
Třídící znak: 311708Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 3909
Kat. čís.: 500629
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy
Aerospace series - Test fluids and test methods for electrical and optical components and sub-assemblies
Třídící znak: 311709Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2283
Kat. čís.: 87923
Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže
Aerospace series - Testing of aircraft wiring
Třídící znak: 311710Datum vydání: 01.05.2011  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-007
Kat. čís.: 91124
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 007: Self-wrapping protective sleeve, flexible post installation operating temperature from - 55 °C to 260 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-006
Kat. čís.: 91125
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 006: Self-wrapping protective sleeve, flexible post installation - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 171 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-002
Kat. čís.: 86513
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 002: General and list of product standards
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-009
Kat. čís.: 500453
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 009: Self- wrapping fire protection sleeve, flexible, post installation, operating temperature from -55 °C to 260 °C - Product standard
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 6049-001
Kat. čís.: 506354
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace
Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification
Třídící znak: 311711Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>