STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 3 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 69 0010-5-1
Kat. čís.: 15127
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Basic requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0010-5-2
Kat. čís.: 15125
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Equipment of pressure vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0010-5-3
Kat. čís.: 32139
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Requirements for marking
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 69 0010-6.2
Kat. čís.: 19848
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.2: Svařování
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Part 6.2: Welding
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 69 0010-6.4
Kat. čís.: 26583
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Part 6.4: Control of welded joints
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0010-6-1
Kat. čís.: 32103
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Base requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0010-6-3
Kat. čís.: 32105
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Welded joints efficiency
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 69 0010-7-1
Kat. čís.: 32106
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška
Stationary pressure vessels. Technical rules. Testing and records. Construction and first pressure test
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 69 0010-7-2
Kat. čís.: 32107
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport
Stationary pressure vessels. Technical rules. Testing. Part 7.2: Data report
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 69 0010-8-1
Kat. čís.: 15018
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0°C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C
Stationary pressure vessels. Technical rules. Pressure with working temperature bellow 0 °C
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 69 0010-9-1
Kat. čís.: 32108
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení
Stationary pressure vessels. Technical rules. Conservation and paints. Base requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 69 0012
Kat. čís.: 30568
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
Operation of stationary pressure vessels
Třídící znak: 690012Datum vydání: 01.11.1985  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36269)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.1989  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 36270)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1992  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 56967)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.1999Datum zrušení:  01.07.2022 
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 82676)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2009  
  
ČSN 69 0015
Kat. čís.: 19695
Nádoby stabilní kategorie 5 - Technická pravidla
Stationary vessels of category 5. Technical rules
Třídící znak: 690015Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 69 0030
Kat. čís.: 30569
Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení
Machines for rubber and plastics moulding. Safety regulations. Common provisions
Třídící znak: 690030Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0201
Kat. čís.: 17484
Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty
Chemical equipment. Diameters, nominal capacities, design pressures and design temperatures
Třídící znak: 690201Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 69 0603
Kat. čís.: 30570
Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy
Pressure vessels. Flanges of pressure vessels. Technical code
Třídící znak: 690603Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 0830
Kat. čís.: 19906
Obslužné konstrukce svislých nádob
Service structures for vertical vessels
Třídící znak: 690830Datum vydání: 01.08.1996  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 17877
Kat. čís.: 518886
Dynamická míchadla a míchačky - Definice a hydraulické charakteristiky
Dynamic mixers and agitators - Definitions and hydraulic characterizations
Třídící znak: 691101Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12301
Kat. čís.: 512292
Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky
Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements
Třídící znak: 691286Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514896)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
ČSN EN 1612
Kat. čís.: 512459
Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky
Plastics and rubber machines - Reaction moulding machines and plants - Safety requirements
Třídící znak: 691287Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>