STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 10 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 976-2
Kat. čís.: 52626
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks
Třídící znak: 698976Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 977
Kat. čís.: 52627
Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
Třídící znak: 698977Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 978
Kat. čís.: 53828
Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta
Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alfa and beta factor
Třídící znak: 698978Datum vydání: 01.11.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14564
Kat. čís.: 512336
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie
Tanks for transport of dangerous goods - Terminology
Třídící znak: 699001Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13094+A1
Kat. čís.: 515430
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction
Třídící znak: 699004Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13308
Kat. čís.: 67995
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Netlakový souměrný patní ventil
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
Třídící znak: 699008Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16522
Kat. čís.: 96199
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for breather devices
Třídící znak: 699009Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12972
Kat. čís.: 509811
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží
Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection a nd marking of metallic tanks
Třídící znak: 699011Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14512
Kat. čís.: 77645
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Závěsná víka průlezu a hrdlové kroužky s otočnými šrouby
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals - Hinged manholer covers and neckrings with pivoting bolts
Třídící znak: 699012Datum vydání: 01.01.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13314
Kat. čís.: 68001
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Víko plnicího otvoru
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Fill hole cover
Třídící znak: 699014Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13315
Kat. čís.: 65994
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Gravity discharge coupler
Třídící znak: 699015Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13316
Kat. čís.: 67996
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakový souměrný patní ventil
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
Třídící znak: 699016Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13317
Kat. čís.: 505964
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
Třídící znak: 699017Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16257
Kat. čís.: 93039
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Průměr patního ventilu jiný než 100 mm (nom)
Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom)
Třídící znak: 699019Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13081+A1
Kat. čís.: 91461
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour collection adaptor and coupler
Třídící znak: 699021Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13082+A1
Kat. čís.: 91459
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve
Třídící znak: 699022Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13083+A1
Kat. čís.: 501945
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Adaptator for bottom loading and unloading
Třídící znak: 699023Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14025
Kat. čís.: 519055
Nová
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
Třídící znak: 699025Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14025
Kat. čís.: 509831
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
Třídící znak: 699025Datum vydání: 01.06.2020Datum zrušení: 01.07.2024 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511195)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2020Datum zrušení:  01.07.2024 
  
ČSN EN 14116+A2
Kat. čís.: 505960
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels
Třídící znak: 699026Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12  Další strana >>