STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 11 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13922+A1
Kat. čís.: 516166
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels
Třídící znak: 699032Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16249
Kat. čís.: 94283
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem
Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom loading and unloading
Třídící znak: 699033Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14595
Kat. čís.: 501118
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Odvzdušňovací zařízení
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment - Breather device
Třídící znak: 699035Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14596
Kat. čís.: 506376
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
Třídící znak: 699036Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14432
Kat. čís.: 518213
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves
Třídící znak: 699037Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14433
Kat. čís.: 518212
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily
Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves
Třídící znak: 699038Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17110
Kat. čís.: 506375
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par
Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve
Třídící znak: 699039Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15207
Kat. čís.: 97167
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zástrčky a charakteristické elektrické hodnoty pro obslužné zařízení ve výbušných oblastech s jmenovitým napětím 24 V
Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage
Třídící znak: 699040Datum vydání: 01.08.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15208
Kat. čís.: 95731
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení
Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications
Třídící znak: 699040Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15969-1
Kat. čís.: 516713
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data
Třídící znak: 699050Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15969-2
Kat. čís.: 516538
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data
Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data
Třídící znak: 699050Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13012 ed. 2
Kat. čís.: 513735
Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí
Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers
Třídící znak: 699112Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16321-1
Kat. čís.: 94870
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů odvádění benzinových par
Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 1: Test methods for the type approval efficiency assessment of petrol vapour recovery systems
Třídící znak: 699114Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16321-2
Kat. čís.: 94873
Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par v servisních stanicích
Petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations - Part 2: Test methods for verification of vapour recovery systems at service stations
Třídící znak: 699114Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16657+A1
Kat. čís.: 505966
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží
Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks
Třídící znak: 699116Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13616-1
Kat. čís.: 500853
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením
Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 1: Overfill prevention devices with closure device
Třídící znak: 699116Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13616-2
Kat. čís.: 500856
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení
Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 2: Overfill prevention devices without a closure device
Třídící znak: 699116Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13617-1 ed. 2
Kat. čís.: 513739
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13617-2 ed. 2
Kat. čís.: 513738
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13617-3 ed. 2
Kat. čís.: 513737
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12  Další strana >>