STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 225 produktů
Aktuální strana 12 z 12

Předchozí strana

ČSN EN 13617-1 ed. 2
Kat. čís.: 513739
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13617-4 ed. 2
Kat. čís.: 513736
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13617-3 ed. 2
Kat. čís.: 513737
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves
Třídící znak: 699117Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15268
Kat. čís.: 83034
Benzinové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel
Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies
Třídící znak: 699122Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14125
Kat. čís.: 94789
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic
Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations
Třídící znak: 699125Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  12