STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 5 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 17763
Kat. čís.: 516360
Odstředivky - Odstředivky na lodní palivo - Stanovení výkonu separace částic a certifikovaného průtoku (CFR) za definovaných zkušebních podmínek
Centrifuges - Marine fuel centrifuges - Determination of particle separation performance and certified flow rate (CFR) under defined test conditions
Třídící znak: 692612Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 69 3431
Kat. čís.: 20517
Svislé válcové nádoby kolonového typu - Technické požadavky na konstrukční části
High vertical cylindrical vessels (Colums). Technical requirements for details
Třídící znak: 693431Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 69 4911
Kat. čís.: 30587
Acetylenové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy
Acetylene stations and carbide store. Safety regulations
Třídící znak: 694911Datum vydání: 01.02.1991  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 69 4940
Kat. čís.: 30588
Chemická zařízení. Zařízení k výrobě syntetického čpavku z přírodního (zemního) plynu. Měrná spotřeba energie
Třídící znak: 694940Datum vydání: 01.05.1989  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 13445-1
Kat. čís.: 512969
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně
Unfired pressure vessels - Part 1: General
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-10
Kat. čís.: 512976
Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin
Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-2+A1
Kat. čís.: 518210
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-3
Kat. čís.: 512971
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
Unfired pressure vessels - Part 3: Design
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 6991,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-4+A1
Kat. čís.: 518211
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba
Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-5
Kat. čís.: 512973
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení
Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-6
Kat. čís.: 512974
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem
Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13445-8
Kat. čís.: 512975
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin
Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
Třídící znak: 695245Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15776
Kat. čís.: 515835
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %
Unfired pressure vessels - Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure vessel parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %
Třídící znak: 695247Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 286-1
Kat. čís.: 55231
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
Třídící znak: 695286Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 65997)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 75899)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2006  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 65998)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2002  
  
ČSN EN 286-2
Kat. čís.: 16450
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
Třídící znak: 695286Datum vydání: 01.08.1994  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : AC (Katalogové číslo: 17475)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1995  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 50405)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.05.1997  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 17474)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1995  
  
ČSN EN 286-3
Kat. čís.: 19572
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
Třídící znak: 695286Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 286-4
Kat. čís.: 19137
Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen. Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
Třídící znak: 695286Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17533
Kat. čís.: 515718
Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování
Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage
Třídící znak: 696000Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 305
Kat. čís.: 52391
Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
Třídící znak: 696305Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 306
Kat. čís.: 52393
Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
Třídící znak: 696306Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>