STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 9 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13160-1
Kat. čís.: 500958
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady
Leak detection systems - Part 1: General Principles
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-2
Kat. čís.: 500960
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů
Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-3
Kat. čís.: 500959
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže
Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-4
Kat. čís.: 500957
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech
Leak detection systems - Part 4: Requirements and test/assessment methods for sensor based leak detection systems
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-5
Kat. čís.: 500944
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy
Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-6
Kat. čís.: 500945
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách
Leak detection systems - Part 6: Sensors in monitoring wells
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13160-7
Kat. čís.: 500956
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 7: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště
Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets
Třídící znak: 698220Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12285-1 ed. 2
Kat. čís.: 505963
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov
Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
Třídící znak: 698235Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12285-2
Kat. čís.: 74398
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
Třídící znak: 698235Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12285-3
Kat. čís.: 507899
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
Třídící znak: 698235Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13831
Kat. čís.: 80968
Uzavřené expanzní nádoby s vestavěnou membránou pro instalování ve vodních systémech
Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in water
Třídící znak: 698237Datum vydání: 01.05.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14359
Kat. čís.: 502916
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody
Gas-loaded accumulators for fluid power applications
Třídící znak: 698259Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 417
Kat. čís.: 91584
Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení
Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking
Třídící znak: 698417Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13121-1
Kat. čís.: 513740
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Požadavky na specifikaci a přejímací kritéria
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
Třídící znak: 698921Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13121-2
Kat. čís.: 70923
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite materials - Chemical resistance
Třídící znak: 698921Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13121-3
Kat. čís.: 500412
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship
Třídící znak: 698921Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13121-4
Kat. čís.: 72709
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba
GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery, installation and maintenance
Třídící znak: 698921Datum vydání: 01.06.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 78559)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2007  
  
ČSN EN 13923
Kat. čís.: 76127
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení
Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design, manufacturing and testing
Třídící znak: 698923Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13341+A1
Kat. čís.: 88729
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks - Requirements and test methods
Třídící znak: 698941Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 976-1
Kat. čís.: 52625
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
Undergroud tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
Třídící znak: 698976Datum vydání: 01.06.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12  Další strana >>