STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 8 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13371
Kat. čís.: 65567
Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách
Cryogenic vessels - Couplings for cryogenic service
Třídící znak: 697271Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 24490
Kat. čís.: 500518
Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami
Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service
Třídící znak: 697275Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17127
Kat. čís.: 511908
Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols
Třídící znak: 697280Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17124
Kat. čís.: 514995
Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla
Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance for hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for vehicles
Třídící znak: 697281Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1797
Kat. čís.: 64496
Kryogenické nádoby - Kompatibilita plynu s materiálem
Cryogenic vessels - Gas/material compatibility
Třídící znak: 697297Datum vydání: 01.05.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 69 7904
Kat. čís.: 30592
Vyvíječe řízených atmosfér
Generators of controlled atmospheres
Třídící znak: 697904Datum vydání: 01.12.1990    Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 13575
Kat. čís.: 92515
Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody
Static thermoplastic tanks for the above ground storage of chemicals - Blow moulded or rotationally moulded polyethylene tanks - Requirements and test methods
Třídící znak: 698045Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12573-1
Kat. čís.: 61552
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 1: General principles
Třídící znak: 698050Datum vydání: 01.09.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12573-2
Kat. čís.: 59451
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation of vertical cylindrical tanks
Třídící znak: 698050Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12573-3
Kat. čís.: 59450
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks
Třídící znak: 698050Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12573-4
Kat. čís.: 59449
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 4: Konstrukce a výpočet přírubových spojů
Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and calculation of flanged joints
Třídící znak: 698050Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13352
Kat. čís.: 91557
Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží
Specification for the performance of automatic tank contents gauges
Třídící znak: 698052Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13280
Kat. čís.: 63511
Podmínky pro jedno - a víceprostorové sklolaminátové nadzemní nádrže pro uskladnění studené vody
Specification for glass fibre reinforced cisterns of one piece and sectional construction, for the storage, above ground, of cold water
Třídící znak: 698080Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 69 8119-1
Kat. čís.: 26582
Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky
Overground welded steel tanks with flat bottom for storage of liquid petroleum base products - Part 1: Technical Requirements
Třídící znak: 698119Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 14015
Kat. čís.: 72579
Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší
Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
Třídící znak: 698215Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14620-1
Kat. čís.: 77362
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 1: General
Třídící znak: 698218Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14620-2
Kat. čís.: 77363
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 2: Metallic components
Třídící znak: 698218Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14620-3
Kat. čís.: 77364
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 3: Concrete components
Třídící znak: 698218Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14620-4
Kat. čís.: 77365
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 4: Insulation components
Třídící znak: 698218Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14620-5
Kat. čís.: 77366
Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování
Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flatbottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -165 °C - Part 5: Testing, drying, purging and cool-down
Třídící znak: 698218Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12  Další strana >>