STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 223 produktů
Aktuální strana 6 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 307
Kat. čís.: 55747
Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování, obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla
Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchanger
Třídící znak: 696307Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 308
Kat. čís.: 515179
Výměníky tepla - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti tepelně rekuperačních komponent vzduch-vzduch
Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air heat recovery components
Třídící znak: 696308Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1216
Kat. čís.: 55703
Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696316Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 66501)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2003  
  
ČSN EN 1117
Kat. čís.: 55748
Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696317Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 66499)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2003  
  
ČSN EN 1118
Kat. čís.: 55704
Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696318Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 66497)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2003  
  
ČSN EN 13487
Kat. čís.: 508800
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu
Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
Třídící znak: 696326Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 327
Kat. čís.: 97168
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
Třídící znak: 696327Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 328
Kat. čís.: 97180
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696328Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1148
Kat. čís.: 55749
Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
Třídící znak: 696348Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 74373)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2006  
  
ČSN EN 1048
Kat. čís.: 97181
Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin „suché chladiče“ - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696349Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14705
Kat. čís.: 74419
Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží
Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal performances of wet cooling towers
Třídící znak: 696355Datum vydání: 01.02.2006    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13741
Kat. čís.: 69947
Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem
Thermal performance acceptance testing of mechanical draught series wet cooling towers
Třídící znak: 696361Datum vydání: 01.07.2004    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1397
Kat. čís.: 513734
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance
Třídící znak: 696397Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16583
Kat. čís.: 515990
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon
Heat exchangers - Hydronic room fan coils units - Determination of the sound power level
Třídící znak: 696398Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 69 6810
Kat. čís.: 30591
Spojování trubek s trubkovnicemi výměníků tepla
Jointing of tube with tube plates of heat exchanger
Třídící znak: 696810Datum vydání: 01.05.1989    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 23208
Kat. čís.: 507898
Kryogenické nádoby - Provozní čistota při nízkých teplotách
Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service
Třídící znak: 697200Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511377)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN EN 12213
Kat. čís.: 57154
Kryogenické nádoby - Postupy pro hodnocení účinnosti tepelné izolace
Cryogenic vessels - Methods for performance evaluation of thermal insulation
Třídící znak: 697213Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1626
Kat. čís.: 83564
Kryogenické nádoby - Uzavírací armatury pro provoz s nízkými teplotami
Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service
Třídící znak: 697226Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14398-1
Kat. čís.: 69984
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 1: Základní požadavky
Cryogenic vessels - Large transportable non vacuum insulated vessels - Part 1: Fundamental requirements
Třídící znak: 697228Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14398-2+A2
Kat. čís.: 82336
Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení
Cryogenic vessels - Large transportable non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing
Třídící znak: 697228Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>