STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 225 produktů
Aktuální strana 1 z 12

Další strana >>

ČSN 69 0000
Kat. čís.: 30541
Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
Nomenclature of mechanical equipment for chemical and petroleum industry
Třídící znak: 690000Datum vydání:     Cena: 1250 Kč
  
ČSN EN 764-7
Kat. čís.: 66246
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73098)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2005  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 79046)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2007  
  
ČSN EN 764-2
Kat. čís.: 91269
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky
Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.08.2012  Náhled normy Cena: 115 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 764-8
Kat. čís.: 500857
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška
Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-4
Kat. čís.: 97943
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály
Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-5
Kat. čís.: 97939
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací
Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 764-1+A1
Kat. čís.: 503474
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník
Pressure equipment - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 690004Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 247
Kat. čís.: 52392
Výměníky tepla - Terminologie
Heat exchangers - Terminology
Třídící znak: 690006Datum vydání: 01.05.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
ČSN 69 0010-4-1
Kat. čís.: 30543
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Introduction
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36253)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
ČSN 69 0010-4.3
Kat. čís.: 30545
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. General specification for vessels made from nonferous metals
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990    Cena: 115 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59049)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4-4
Kat. čís.: 30546
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. General specification for vessels made from cast iron
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990    Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-4.5
Kat. čís.: 30547
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Cylindrical parts of vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36266)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 16630)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.08.1994  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 59012)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.6
Kat. čís.: 30548
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Conical parts of vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1990  Náhled normy Cena: 323 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59014)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.7
Kat. čís.: 30549
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Elipsodal, torispherical and hemispherical heads
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1990  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36263)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59016)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.8
Kat. čís.: 30550
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Spherical shells
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.06.1989  Náhled normy Cena: 62 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36255)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1994  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 59020)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-6.4
Kat. čís.: 26583
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Part 6.4: Control of welded joints
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
ČSN 69 0010-4.12
Kat. čís.: 26327
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.12: Vyztužování otvorů
Stationary pressure vessels - Technical rules - Design - Part 4-12: Reinforcement of openings
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 302 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59024)Cena: 62 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-4.2
Kat. čís.: 21640
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli
Stationary pressure vessels - Technical rules - Design - Part 4.2: General specification of strength steel vessels
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 59007)Cena: 32 Kč
 
 Vydána: 01.05.2000  
  
ČSN 69 0010-1-1
Kat. čís.: 32213
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
Stationary pressure vessels. Technical rules. General. Arrangement of standard
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
ČSN 69 0010-6-1
Kat. čís.: 32103
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu
Stationary pressure vessels. Technical rules. Fabrication. Base requirements
Třídící znak: 690010Datum vydání: 01.03.1993  Náhled normy Cena: 171 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>