LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2852 produktů
Aktuální strana 1 z 143

Další strana >>

ČSN 31 0001
Kat. čís.: 67955
Letectví a kosmonautika - Terminologie
Aerospace - Terminology
Třídící znak: 310001Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 4500 Kč
  
ČSN EN 4617
Kat. čís.: 76756
Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem
Aerospace series - Recommended practices for standardising company standards
Třídící znak: 310003Datum vydání: 01.12.2006    Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 12
Kat. čís.: 28657
Letectví a kosmonautika. Potrubí. Identifikace
Aerospace. Pipelines. Identification holes of civil
Třídící znak: 310131Datum vydání: 01.04.1993    Cena: 115 Kč
  
ČSN ISO 3323
Kat. čís.: 28616
Letadla. Hydraulické prvky. Značení udávající kapalinu, pro kterou je prvek schválen
Aircraft. Hydraulic components. Marking to indicate fluid for which component is approved
Třídící znak: 310134Datum vydání: 01.03.1993    Cena: 62 Kč
  
ČSN 31 0201
Kat. čís.: 2563
Pojmy, veličiny a značky v mechanice letu
Concepts, quantities and symbols in dynamics of flight
Třídící znak: 310201Datum vydání:     Cena: 715 Kč
  
ČSN EN 9100
Kat. čís.: 506027
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
Třídící znak: 310401Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 9133
Kat. čís.: 505756
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku
Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
Třídící znak: 310402Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9200
Kat. čís.: 72441
Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu
Aerospace series - Programme management - Guidelines for project management specification
Třídící znak: 310403Datum vydání: 01.05.2005    Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9102
Kat. čís.: 99759
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus
Aerospace series - Quality systems - First article inspection requirements
Třídící znak: 310404Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9104-001
Kat. čís.: 93802
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu
Aerospace series - Quality management systems - Part 001: Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management System Certification Programs
Třídící znak: 310405Datum vydání: 01.10.2013  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9104-003
Kat. čís.: 86858
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 003: Požadavky na vzdělání a kvalifikaci auditorů systému managementu kvality (AQMS)
Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) Auditor Training and Qualification
Třídící znak: 310405Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9104-002
Kat. čís.: 500871
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality
Aerospace series - Quality management systems - Part 002: Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Registration/Certification Programs
Třídící znak: 310405Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 715 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9132
Kat. čís.: 502642
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí
Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
Třídící znak: 310406Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9137
Kat. čís.: 90535
Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100
Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System
Třídící znak: 310407Datum vydání: 01.07.2012  Náhled normy Cena: 205 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9320
Kat. čís.: 97361
Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů
Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems
Třídící znak: 310408Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 391 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9277
Kat. čís.: 98998
Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství
Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of Systems Engineering
Třídící znak: 310409Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 479 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9239
Kat. čís.: 500628
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik
Aerospace series - Programme Management - Guide for the risk management
Třídící znak: 310411Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9103
Kat. čís.: 97362
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik
Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics
Třídící znak: 310413Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 302 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99430)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
ČSN EN 9110
Kat. čís.: 505758
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby
Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
Třídící znak: 310414Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 502 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9101
Kat. čís.: 505525
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
Třídící znak: 310414Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 323 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>